Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Svar på debattinlägg från Anna Seiborg Kidell och Sineva Ribeiro

Löner är en del av lösningen

Representanter för Vårdförbundet ger en mycket bra bild av läget i sjukvården i landet och i länet. De visar också tydligt i inlägget att Sveriges invånare är oroliga för svensk sjukvård och tycker det är en av valets viktigaste frågor. Centerpartiet delar till stor del Vårdförbundets förslag till reformpaket för sjukvården.

 

  1. Vi har i Centerpartiet föreslagit en statlig insats för att kunna ge särskilt erfarna och viktiga sjuksköterskor ett rejält lönelyft. Det är naturligtvis många specialistsjuksköterskor och barnmorskor som skulle komma ifråga för ett sådant lönelyft.
  2. Debattörerna anser att det behövs 45 000 nya sjuksköterskor och barnmorskor till år 2030. Det är troligt. Vi har i Region Kronoberg aldrig haft så många sjuksköterskor anställda som nu. Likväl är det brist på många specialiteter och på barnmorskor. Dessutom finns det en avgång av åldersskäl och andra orsaker.
  3. Digitaliseringen måste öka. Där är vi överens. För att klara av att utföra alla de vårdtjänster som behövs framöver måste vi hitta nya sätt att arbeta på. Digitaliseringen är ett av de sätt som kan göra arbetet smidigare. I vårt förslag till budget för Region Kronoberg har vi satt av medel för ökad satsning på digitala arbetssätt.
  4. Centerpartiet anser att det lokalt ska beslutas så mycket som möjligt. Lagstiftning på kompetensområdet är inte nödvändigt. Men det är väldigt viktigt med kompetensutveckling och att de anställda erbjuds möjligheter på arbetstid för det. Vi har i Region Kronoberg utbildningstjänster för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sej. Det ger möjlighet till handledd praktik och utbildning med lön.
  5. Vårdförbundets nollvision är en bra idé att jobba vidare med. Efter fyra år med vänsterledning i både Region Kronoberg och Sverige, har vi ett läge med långa köer inom flera specialiteter och brist på personal på många ställen. Det första vi måste göra är att ta bort köerna och ge alla som behöver sjukvård, vård i rätt tid.

Målet måste vara att alla ska få den vård de behöver i rätt tid och på rätt nivå. För att lyckas med det krävs personal som trivs med arbetet, har möjlighet till delaktighet, har god arbetsledning och justa löner, där möjlighet till karriär finns. Centerpartiet vill bidra till det, gärna tillsammans med Vårdförbundet.

Sven Sunesson, gruppledare Centerpartiet, Region Kronoberg