Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Klargörande kring möjlighet till Krösatåg Emmaboda-Växjö

Det kommer in frågor runt Krösatåg Emmaboda-Växjö och hur Centerpartiet ställer sig till sådan trafik. Här svarar Centerpartiets gruppledare i Region Kronoberg, Sven Sunesson på hur Centerpartiet prioriterar i denna fråga.

Gällande tidplan för införande av Krösatåg Emmaboda-Växjö så finns det inget datum för införande av denna trafik. Men samtal pågår mellan Blekinge – Kronoberg – Kalmar runt hur tågtrafiken mellan dessa orter ska fungera i framtiden.

För Kronobergs del är det en ganska dyr trafik, för relativt få resande. Det har gjort att vi ifrån Centerpartiet regionalt inte prioriterat detta. Men på några års sikt tror Sven Sunesson att vi kan få till en trafik, där Karlskronatågen går vidare till Växjö och helst till Alvesta.

– Vi har ju på flera andra banor både snabba och långsamma regionaltåg och det är önskvärt även här.

För att möjliggöra införande av Krösatåg Emmaboda-Växjö finns det en del att lösa. Det finns inte plats för tågen mellan Växjö-Alvesta och helst ska tågen nå stambanan för de som vill vidare söder eller norrut. Skruv och Åryd är tänkbara stopp och där måste kommunerna bygga perronger.

–Om det ska blir fler tåg än 8, krävs investeringar i tågbanan med ytterligare mötesspår. De närmaste 4-5 åren finns inte heller tillgång till tåg. Vi håller på att köpa in nya tåg som ska ersätta de gamla, men det tar några år.

Så just nu inga Krösatåg, men på sikt Ja. 2025 borde vi ha trafik här.