Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vi är redo att ta ansvar!

I morgon söker vi ditt förtroende för att utveckla hela Kronobergs län. Region Kronoberg behöver ett nytt stabilt och hållbart politiskt ledarskap. Vi är redo att ta över och ta ansvar för länets utveckling.

För Centerpartiet är vårdcentralerna navet i länets hälso-/sjukvård. Vårdcentraler ska finnas i hela länet, nära dig. För att möta de krav vi patienter har vill vi utöka vårdcentralernas uppdrag för mer nära vård. Självklart ska du ha en egen vårdkontakt. Det ska finnas fler olika specialister på vårdcentralerna som kan utföra sjukvård som idag utförs på sjukhusen. Länets vårdcentraler behöver också bli mer tillgängliga och ha öppettider utanför kontorstid. Vi vill använda ny modern teknik, för att möjliggöra sjukvård på distans och bättre egenvård. Du ska till exempel kunna möta en läkare hemifrån, läsa journalen på nätet, boka/omboka tider själv.

Nära vård betyder också tillgång till akut sjukhusvård vid behov. Vi vill ha en väl utbyggd ambulans i hela länet samt utveckla och slå vakt om våra två akutsjukhus. Akut vård ska finnas nära, planerad specialistvård ska vara bäst.

Bristen på sjukvårdspersonal är stor. Lönen är en viktig del, men inte allt. Arbetsmiljön, delaktighet, möjlighet till utveckling och ”karriärvägar” under arbetslivet är också viktigt. Vi vill införa särskilda karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, i likhet med de som införts för lärare. Satsningen skulle ge oss i Kronobergs län möjlighet att inrätta ca 100 tjänster med 5000 kr mer i månadslön. Vi föreslår också en ”examenspremie” för sjuksköterskor. Den som utbildat sig till sjuksköterska, ska efter fem års arbete inom offentligt finansierad sjukvård, få 60 000 kr. Premien kan inte utbetalas till hyrsjuksköterskor och bidrar därför också till kontinuitet i vården.

Barn och ungdomar ska snabbt få den vård de behöver. Vi vill att all specialiserad barn- och ungdomsvård ska samlas på Centrallasarettet till ett ”Barnens hus”, för bättre samordning för barnens bästa. Kön till BUP ska bort! Vi vill förstärka vårdgarantin och införa vårdval BUP i likhet med det som finns för vårdcentraler.

Region Kronoberg måste bli en tydligare kraft för regional utveckling. På flera områden har nuvarande majoritet inte lyckats. Vi är beredda att ta ansvar och utveckla Kronobergs län med allt från sjukvård och kollektivtrafik till näringslivsutveckling och kultur.

Vi vill framåt!

Sven Sunesson, Centerpartiet
Gruppledare, Regionråd och första namn på Landstingsvalslistan