Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Regionfullmäktige antog solig centermotion

En motion med tydlig centerprofil gick igenom när ”gamla” regionfullmäktige höll sitt sista möte i Utvandrarnas Hus i Växjö tisdagen onsdagen den 26 september.

Det var Sven Sunesson och Bengt-Göran Birgersson som i motionen Kronoberg som energiproducent föreslog att man skulle undersöka förutsättningarna för att placera solceller på regionens fastigheter och att planerna läggs in i investeringsplanen vid den kommande budgetbehandlingen.

Ett enigt fullmäktige antog motionen som innebär att regionstyrelsen nu får i uppdrag att genomföra förslaget som regionfullmäktige preliminärt kan anta under våren 2019.

– Det här ligger helt i linje med regionens uttalade målsättning att på sikt bli helt oberoende
av fossila bränslen, säger Sven Sunesson, som är mycket nöjd med beslutet.

På sammanträdet fick också länets kulturstipendiater för 2018 ta emot sina priser. Stipendierna utgör en del av Region Kronobergs arbete med att skapa bättre förutsättningar för kulturskapare och har därför utökats från ett till tre arbetsstipendium på vardera 60 000 kronor plus två ungdomsstipendier på vardera 20 000 kronor.

Årets arbetsstipendier tilldelades ljudkonstnären Jan Carleklev, filmklipparen Hanna Storby och skulptören Anna-Karin Arvidsson medan ungdomsstipendierna tilldelades Liv Aldridge och Elias Wallin.

/Berne Persson