Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Kommentarer till Anna Franssons krönika

Samarbete krävs

Anna Fransson skriver i sin senaste krönika i Vb/Kb om bildande av ”majoritet” i Region Kronoberg. Jag kan inte undvika att tycka att krönikan bär spår av en dålig förlorares slutord. Hon blandar rikspolitik och regionpolitik där det passar. Anna Fransson skriver ju med vetskap och erfarenhet, eftersom Socialdemokraterna med Anna Franssons egen tolkning, styrt Region Kronoberg med stöd av Sverigedemokraterna.

För Centerpartiet är det viktigt att väljarnas resultat får något slags genomslag. I Regionvalet tappade nuvarande majoritet 6 av 30 mandat. Socialdemokraterna 3 och Miljöpartiet 3. Av dessa fick Alliansen 4, så att vi nu har 29 av Regionfullmäktiges 61 mandat. Då är det naturligt att Alliansen får det huvudsakliga inflytandet över regionpolitiken.

Väljarnas val har inte gett en tydlig majoritet. Då måste vi politiker hantera den situationen. För Centerpartiet är vi inte intresserade av samarbete med vare sej Sverigedemokrater eller Vänsterpartister. Jag uppfattar att Anna Franssons efterträdare inte heller är intresserade av att ge Sverigedemokraterna större inflytande. Det betyder att det bör finnas bra möjligheter till samförståndslösningar mellan Socialdemokrater och Allians under de kommande fyra åren. Vi tänker i Centerpartiet att jobba för det och hoppas att Anna Franssons efterträdare kommer att möta oss i konstruktiva lösningar.

 
Sven Sunesson, gruppledare Centerpartiet i Region Kronoberg