Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Vårt mål - Kapa vårdköerna och utveckla Kronoberg

- Vi fokuserar på två stora och tydliga områden i denna för regionen så viktiga budget: kapa köerna och utveckla regionen. Det säger Alliansföreträdarna i regionen när de presenterar den budget som de föreslår ska styra regionen det kommande året.

Alliansen presenterar idag detta budgetförslag som kommer att lyftas till beslut i nästa Regionfullmäktige den 27:e november.

- Vårdköerna har ökat de senaste fyra åren och vi är bestämda att vi måste sätta stopp för denna oroväckande utveckling. Vi har sagt att det är oacceptabelt att köerna till operationen och BUP bara ökar. Med den budget som vi presenterar har vi den politik som kommer att hjälpa till att börja kapa köerna samt att ge valfrihet till våra medborgare att välja mellan olika alternativ, kommenterar Mikael Johansson (M).

- När det gäller att utveckla regionen handlar det om att Kronoberg måste ta på sig ledartröjan. Vi ska aktivt jobba med tillväxten och bjuda in andra aktörer till att agera så som näringslivet, besöksnäringar, och den egna drivkraften som Destination Småland är, säger Sven Sunesson (C).

- Att öka medarbetarnas inflytande, såväl över ekonomin som över verksamheten är en viktig del för att förbättra organisationen, men att vara en attraktiv arbetsgivare är centralt för att behålla befintlig personal och rekrytera ny personal, påpekar Eva Jonsson (KD).

- Vården måste bli mer tillgänglig och komma närmre invånarna. Vi vill föra över mer vård på vårdcentralerna, fler hembesök, fler psykologer och flexiblare öppettider. Att förstärka vårdcentralerna är viktigt för att invånarna ska få en bättre vård, avslutar Yngve Filipsson (L).

Här nedan kan ni se en sammanfattning av budgetförslaget:

Kapa köerna

 • Vårdköerna har under mandatperioden ökat dramatiskt (över 2700 kronobergare står idag i kö till operation/åtgärd)
 • Den snabbast växande kön har BuP, här väntar nästan 400 barn och unga. Vi måste snabbt få till ett vårdval BuP, vilket samtidigt skulle öka valfriheten för våra barn och unga.

Kronoberg ska växa och utvecklas

 • Vi satsar på näringslivet och besöksnäringen
 • Vi vill utveckla en vårdcentral som driver digitaliseringen tillsammans med näringslivet

Satsningar på den nära vården

 • Vårdcentralerna utgör kärnan i den nära vården, som också omfattar mobila team, e-hälsa och den kommunala hemsjukvården
 • Göra det enklare att starta och utveckla vårdcentraler. Vi ska ge möjlighet att utföra även delar av vårdvalsuppdraget.
 • Våra medarbetare är grunden och förutsättningen för våra satsningar
  Digitaliseringen ska underlätta för medarbetare och frigöra tid
 • Ge personalen inflytande över verksamheten och ekonomin, via olika driftformer och hantering av över- och underskott

Våra satsningar 2019

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden 54 mkr
 • Trafiknämnden 10 mkr
 • Regionala utvecklingsnämnden 4 mkr
 • Vårdval och tandvårdsstöd 33 mkr
 • Regionstyrelsen 148 mkr (inklusive 60 mkr för löneavtal)

 

Ni hittar Alliansens budget för Region Kronoberg 2019 här >> , 758.5 kB.