Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Centerpartiet tar en ledande roll inom Region Kronoberg

Anna Johansson, Carina Bengtsson, Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Nu när Alliansen tar över styret av Region Kronoberg blir det även ett skifte på posterna till förtroendeuppdragen inom den politiska organisationen. Hur Alliansen ska bemanna dessa förtroendeuppdrag har gjorts upp genom positiva och konstruktiva förhandlingar mellan Allianspartierna. Detta har genererat i ett antal förtroendeposter att bemanna för Centerpartiets del.

Från Centerpartiet har man nu också gjort klart gällande vilka som är nominerade till de ordförandeposter som Centerpartiet ska tillsätta enligt Alliansöverenskommelsen. Nominerad till ny 1:a vice ordförande för Regionala utvecklingsnämnden är Anna Johansson från Dångemåla i Tingsryds kommun. Nominerad till ny ordförande för Trafiknämnden är Carina Bengtsson från Agunnaryd i Ljungby kommun. Nominerad till Centerpartiets Regionråd tillika 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen är Sven Sunesson från Västra Torsås i Alvesta kommun. Till ny ordförande för Regiononfullmäktige har redan Britt-Louise Berndtsson från Strånganäs i Tingsryds kommun blivit utsedd av Regionfullmäktige den 31 oktober, när den nyvalda fullmäktigeförsamlingen sammanträdde för första gången.

Dessa fyra utgör ett kompetent ledarskap som kommer att ta Region Kronoberg framåt med förnyad energi och kraft för en positiv utveckling inom hela regionen.

.