Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Alliansens budget gäller i regionen

Destination Småland lever vidare

Det blir Alliansens budget som gäller för Region Kronoberg under 2019.

När budgeten efter en lång debatt tisdagen den 27 november och en initial debatt onsdagen den 28 november gick till omröstning vann Alliansen över Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag med 29-24.

 Sverigedemokraternas åtta ledamöter valde att lägga ned sina röster sedan deras budgetförslag efter votering lades till handlingarna.

Det känns bra att vi har fått igenom vår budget. Den är välbalanserad och ger utrymme för investeringar både i sjukvård, personal och fastigheter, säger Sven Sunesson, Centerpartiets gruppledare.

Totalt omsluter budgeten för 2019 knappt 6,3 miljarder kronor vilket är en ökning med drygt 4 procent mot innevarande års budget.

Under onsdagen tog regionfullmäktige också beslut om framtiden för turismbolaget Destination Småland, som blivit kraftigt ifrågasatt sedan regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (s) initierat en utredning om alternativa driftsformer för bolaget som har drygt 10 år på nacken.

Men efter flera timmars debatt beslöt regionfullmäktige utan omröstning att behålla Destination Småland i nuvarande form.

Samtliga Allianspartier agiterade kraftfullt mot förslaget. Även Sverigedemokraterna pläderade för att driva turismverksamheten i bolagsform.

Centerpartiet fick positiva besked angående två motioner dels om att införa grön rehabilitering som behandlingsform och dels om att förbättra vården för ME-sjuka i länet.

Beträffande grön rehabilitering ska hälso- och sjukvårdsnämnden kartlägga hur den tillämpas i andra regioner och återrapportera till regionstyrelsen i maj 2019.

Angående en förbättrad vård för ME-sjuka har en medicinsk grupp för neurologi tagit fram lokala riktlinjer som har godkänts av Medicinska kommittén. De riktlinjerna ligger nu i beslutsprocess i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.