Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Fortsatt kamp för bättre sommarplanering på länets vårdcentraler

Centerpartiet har fått gehör för en klar ambition om max 4 veckor sammanhängande semesterstängning på respektive vårdcentral

Idag fick hälso-/sjukvårdsnämnden återrapport på hur arbetet går för att minimera stängningar av vårdcentraler under sommaren 2019. Detta efter vårt förslag tidigare i våras. Det som informerades nämnden idag var att även under sommaren 2019 kommer vårdcentraler att samordnas för att klara bemanningen, vilket är både bra och riktigt. Problemet har varit de långa stängningarna på enskilda vårdcentraler, till i exempel Moheda som varit uppemot 8 veckor. Detta vill vi förhindra så långt som möjligt.

I den tjänstemannaskrivelse som fanns inför beslutet uttrycktes en ambition om att maximera semesterstängningarna till 4-5 veckor, men i förslaget till beslut fanns inte denna ambition uttryckt. Därför föreslog Centerpartiet genom Thomas Haraldsson att detta skulle läggas till i beslutet. Mitt förslag är att uppdra till hälso/-sjukvårdsdirektören att i möjligaste mån begränsa stängningarna av vårdcentraler under sommaren 2019. Ambitionen ska vara maximalt 4 veckors sammanhängande stängning för en enskild verksamhet. Detta fick nämndens gehör.

Jag anser att det inte är acceptabelt att år efter år stänga samma vårdcentraler uppemot 8 veckor, Säger Thomas Haraldsson

Vi är medvetna om att Region Kronoberg har ett ansträngt läge vad gäller bemanning. Vi anser ändå att det borde gå att hitta lösningar för att till exempel vissa dagar i veckan ha öppet för till exempel provtagning.

Organisationen måste se över frågan och hitta kreativa lösningar för att hålla åtminstone viss service tillgänglig, säger Thomas och Sven Sunesson.

 

För Kontakt:
Thomas Haraldsson, Centerpartiet
Ersättare Hälso-/sjukvårdsnämnden
0709-964161

Sven Sunesson, Centerpartiet
Regionråd
076-720 76 10

 

Ni hittar pressmeddelandet i pdf-format här >> , 229.9 kB.