Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Framgångsrikt år för regiongruppen

De blev avtackade vid regionfullmäktigegruppens julträff, från vänster Elizabeth Peltola, Älmhult, Kjell Gustafsson, Gårdsby och Marianne Eckerbom, Ljungby.

 

Centerpartiets regionfullmäktigegrupp kunde summera ett sammantaget mycket framgångsrikt år när gruppen samlades den 11 december för att inta en jultallrik på Restaurang Ett Kvarter i Växjö.

Vi är tillsammans med våra Allianskamrater tillbaka i regeringsställning och det känns mycket bra sa gruppledaren Sven Sunesson när han hälsade de 18 som var på plats välkomna till träffen. 

Bland dem återfanns tre som nu lämnar regionpolitiken - Kjell Gustafsson, Gårdsby, Marianne Eckerbom, Ljungby och Elizabeth Peltola, Älmhult. Dessutom slutar ytterligare två företrädare - Per Schöldberg, Växjö och Åke Carlson, Herråkra.

Jag känner att jag har gjort mitt. Frånsett några år i början av 1970-talet har jag varit med i politiken sedan 1968, då jag blev CUF-ordförande i Ljungby. Nu vill jag skicka med att ni i fortsättningen ska försöka jobba som ett team. Under de senare åren har jag noterat att politiken blivit allt mer personrelaterad, sa Marianne Eckerbom i sitt tacktal.

På träffen avtackades också de politiska sekreterarna Thomas Haraldsson, som tillträdde 2013, och Britt-Louise Berndtsson, som tillträdde 2015. Men båda är fortsatt tunga regionpolitiker, Thomas som ledamot i fullmäktige och i styrelsen för Ryssbygymnasiet och Britt-Louise som ordförande i regionfullmäktige samt ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regiongruppen delade också ut sin sedvanliga julgåva. I år gick den till UNHCR i form av vinterkläder till flyktingbarn. En gåva som kommer väl till pass!