Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Nu tar vi tag i Region Kronoberg

Den 9 september visade väljarna tydligt att de vill ha en förändring i Region Kronoberg. Vi inom Alliansen fick förtroendet av väljarna att ta över rodret. Nu är det äntligen 2019 och vi har kommit på plats för att påbörja vårt arbete.

Nu tar vi tag i Region KronobergVi kommer naturligtvis att arbeta med regional utveckling, kultur och kollektivtrafik, vilket vi kommer att presentera närmare framöver, men i denna artikel fokuserar vi på de viktiga och så välbehövliga sjukvårdsfrågorna.

Tillgängligheten till vården måste förbättras. Naturligtvis är det prioriterat att få fler läkare till primärvården, men det är inte den enda lösningen. Vi måste också bli bättre på att utnyttja tekniken och digitaliseringens möjligheter för att underlätta att få kontakt med vården. Många efterfrågar digitala vägar till vården, digitala vårdbesök och hjälp till självhjälp, och här måste vi vara på tårna och verkligen följamed i utvecklingen, samtidigt som vi prioriterar vilka insatser vi vill arbeta med. Vi måste fokusera på digitalisering som ger tidsvinster för personalen, inte bara kvalitetsförbättringar. Digitala journaler ökar patientsäkerheten, men det har ännu inte lett till någon minskad tidsåtgång ännu. Vi måste nu prioritera det som ger tidsvinster och samtidigt effektivisera de system vi redan har.

Vårdköerna till framförallt Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vissa typer av operationer har ökat dramatiskt den senaste mandatperioden och här krävs åtgärder. Först och främst vill vi införa ett vårdval BUP för att korta köerna och öka valfriheten, vi vill göra upphandlingar för vissa åtgärder och operationer för att snabbt korta köerna. För att undvika nya köer på lång sikt måste vi förbättra våra arbetsprocesser. Vi har två akutsjukhus i länet, vilket vi måste utnyttja bättre.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss. Utan personal med rätt kompetens kan vi inte sköta vår verksamhet. Det har skett många satsningar på personalen de senaste åren, dessa kommer vi att hålla fast vid. Samtidigt måste vi skapa större engagemang genom att öka personalinflytandet och möjliggöra för fler karriärvägar i organisationen. Detta arbete måste påbörjas snarast och personalen måste vara delaktig i hela processen.

Ekonomin är en förutsättning för att allt detta ska fungera. Vi kan varken satsa på personalen eller på utveckling om inte ekonomin är i balans. Just nu övertar vi ett stort prognosticerat underskott för hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta underskott kommer vi att arbeta systematiskt med, rätt person ska göra rätt saker i rätt tid. Vi behöver minska administrationen för vårdpersonalen så att de kan fokusera på kärnverksamheten på så sätt kan vi minska användningen av hyrpersonal och därmed sänka kostnaderna.

Mikael Johansson M

Sven Sunesson C

Eva Johnsson Kd

Yngve Filipsson L