Web Analytics Made Easy -
StatCounter

CLV idag och imorgon

Frågan om att ev. bygga ett nytt Centrallasarett har blivit högaktuell. När Centerpartiet i Region Kronoberg samlades till gruppmöte så gavs en ordentlig redogörelse kring tankarna kring Centrallasarettet i Växjö. Det var fastighetschef Magnus Fransson och planeringschef Jessica Andersen som redogjorde, dels för förslaget till ny fastighetsutvecklingsplan gällande vad som är möjligt att göra på nuvarande tomt för Centrallasarettet, men även gällande vad det skulle innebära att bygga ett helt nytt Centrallasarett i Växjö.

Att investera och bygga om på nuvarande tomt skulle kunna bli bra, men det kommer att ta väldigt lång tid innan vi kommer fram till ett fullmodernt sjukhus gällande fastighetsutformningen. Det skulle innebära att sjukhusområdet skulle vara en ständig pågående byggarbetsplats fram till minst år 2050, till en beräknad kostnad av ca 6,9 miljarder kronor, vilket skulle ge en kvadratmeterkostnad på ca 36 550 kr.

Insikten om den långa tidshorisonten för att nå ett ”färdigbyggt” centrallasarett på nuvarande tomt till en förhållandevis stor kostnad gjorde att man även har tittat på vad det skulle innebära att bygga nytt. I de grova kalkyler man nu har tagit fram i detta har man tittat på en yta på sammanlagt 135 000 kvm (i detta har man räknat med 10% i yteffektivsiering i förhållande till planerna för nuvarande CLV). Investeringskostnaden vid nybygge beräknas stanna vid ca 4,7 miljarder, vilket skulle ge en kvadratmeterkostnad på ca 35 000 kr. I detta har förvisso inga markkostnader eller utrustning inräknats, men samtidigt har man inte beräknat restvärdet på nuvarande tomt och fastigheter.

Den största fördelen med att bygga nytt skulle dock inte vara att totalkostnaden blir mindre utan att ett nytt sjukhus skulle stå klart redan 2027. D.v.s. ca 20 år tidigare än vad det skulle bli om man bygger om på nuvarande tomt. Verksamheten skulle dessutom slippa att bedrivas mitt i en byggarbetsplats under åren fram till 2050.

Förvisso blir kostnaden högre för att bygga nytt under de närmaste åren. Men redan ca 2038 beräknas kostnaderna för nybyggnation årligen vara mindre än vad det skulle innebära med att investera på nuvarande tomt. Efter detta kommer de årliga avskrivningarna för nybyggnationen att fortsätta att minska medan de årliga kostnaderna för att investera på nuvarande tomt att sticka iväg uppåt ordentligt.

Givetvis finns det både för- och nackdelar med att bygga nytt.
Till fördelarna kan det bl.a. listas saker såsom:

 • Bättre anpassningsmöjligheter med effektiva och flexibla lokaler, som ger högre grad av yteffektivitet.
 • Lägre energiförbrukning.
 • Lägre drifts- och skötselkostnader.
 • Byggnader som stödjer digitalisering och andra nya arbetssätt.
 • Bättre beredskap för framtida händelser, såsom smitta, väder, hot, m.m.
 • Bättre arbetsmiljö, lättare att rekrytera personal till ett nybyggt sjukhus.
 • Inga störningar för pågående verksamheter.
 • Bättre logistik och infrastruktur.
 • Ambulanstransporter hindras inte av staden, vilket tjänar tid för patienter.
 • Utmärkta parkeringsförhållande, bättre tillgänglighet.
 • Frigör värdefull exploateringsmark centralt i Växjö.

Till nackdelar kan det listas saker såsom:

 • Svårighet i att bedöma behovet av lokaler för framtiden.
 • Vissa åtgärder måste ske på CLV i väntan på att ett nytt sjukhus står klart.
 • Placeringsdiskussion kan dra ut på tiden.
 • Ekonomisk utmaning de närmaste åren.
 • Något lägre produktion i samband med överflyttning till det nya sjukhuset.

Sammantaget väger fördelarna för att bygga nytt över. Därför har också regionstyrelsen arbetsutskott gått vidare och beslutat om ge regiondirektören i uppdrag att undersöka om ett nytt sjukhus utanför stadskärnan skulle kunna vara ett möjligt alternativ. Denna förstudie kommer att bli ett viktigt underlag för det kommande beslutet huruvida Region Kronoberg ska bygga nytt eller fortsätta att bygga om och på nuvarande Centrallasarettet.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att oavsett vilket beslut som man slutligen kommer att landa i, så påverkas inte Ljungby lasarett av detta utan ska finnas fortsatt kvar. Investeringsplanerna för Ljungby lasarett ligger således fast och kommer att genomföras.

Ni hittar Region Kronobergs pressmeddelande om tankarna kring CLV här > , 94.6 kB.

Läs även om tankarna kring CLV på Region Kronobergs hemsida här >