Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vi behöver privata vårdalternativ till BUP NU!

Just nu står 320 ungdomar i kö till att få hjälp av Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Kronoberg. Dessa 320 är ungdomar som mår så pass dåligt psykiskt att de behöver specialiserad vård hos Barn och Ungdomspsykiatrin.

I kön på 320 personer finns ungdomar som väntat i 20 månader. På 20 månader hinner mycket ske och förändras till det bättre eller sämre i en ungdoms liv, jag vet för jag är ungdom själv. Att en ungdom i Kronobergs län mår psykiskt dåligt och kanske självskadar, är deprimerad eller har en ätstörning får vänta så pass länge är oacceptabelt.

BUP i Kronoberg har länge inte fungerat och varit ineffektiv. Per läkare behandlas i snitt en person om dagen. Snittet i landet är fyra om dagen per läkare. Vi måste ta psykisk ohälsa seriöst och ge ungdomarna den hjälp de behöver, för att lösa detta problem måste vi välkomna in privata aktörer på denna marknad.

Privata aktörer kommer att kunna konkurrera med BUP och förhoppningsvis tvinga BUP att höja sin effektivitet samt kvalité. Huvudsakligen kan privat aktörer ta delar av den 320 personer långa kön och hjälpa de mer “allmänna fallen”. På så sätt kommer fler ungdomar få hjälp i Kronoberg.

Ungdomar som mår dåligt ska inte behöva vänta på hjälp därför behöver vi privata aktörer i Kronoberg. NU!


Melinda Prick
Distriktsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund i Kronoberg