Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Regionstyrelsen beslutade i dag

Plan för kollektivtrafik till besöksnäringen

Ta fram en plan för kollektivtrafik till de 20 största besöksmålen i länet. Det skrev Sven Sunesson och Carina Bengtsson, Centerpartiet om i en motion till regionfullmäktige.

Region Kronoberg har länsansvar för den regionala utvecklingen. En av de näringar som har starkast tillväxt i länet är besöksnäringen. Många av besöksmålen ligger på landsbygden eller i mindre orter, där kollektivtrafiken inte är så utbyggd. Önskemålet är naturligtvis att även besöksnäringen utanför de större orterna ska kunna erbjuda sin verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt.

Med bättre kollektivtrafik kan vi stärka turistföretagen och samtidigt förbättra miljön säger Sven Sunesson, regionråd för Centerpartiet

Det är inte realistiskt att vartenda besöksmål kan erbjuda kollektivtrafik, eftersom det krävs en viss mängd resenärer för att kollektivtrafik ska vara försvarbar. Många gånger är det sommaren som är besökssäsongen och då finns en hel del fordonskapacitet att använda för att erbjuda trafik. Ibland är det smärre förändringar av tidtabeller och körsträckor som skulle kunna ge en bra trafiklösning. Regionstyrelsens beslut var enhälligt.

I svaret på motionen redovisas hur det går att åka kollektivt till en del besöksmål. Men det finns betydligt mer att önska. Det är jättebra att den här motionen går vidare nu och att ett arbete för att förbättra kollektivtrafiken kommer igång. avslutar Sven

 

För vidare upplysning kontakta

Sven Sunesson 076-720-76-10

 

 

 

Ta del av pressmeddelandet i pdf-format här >> , 115.7 kB.