Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Centermotion stärker de största besöksmålen

Nu ska trafiknämnden i Region Kronoberg ta fram en plan för hur de 20 största besöksmålen i Kronoberg kan förses med kollektivtrafik under sommaren 2019.

Beslutet togs på regionfullmäktiges möte i Utvandrarnas Hus onsdagen den 27 februari och är initierat av centerpartisterna Sven Sunesson och Carina Bengtsson som lämnade in sin motion i augusti 2018.

Det är Destination Småland som har hjälpt till med att ta fram en lista över de 20 besöksmålen där de flesta redan idag har en god kollektivtrafikförsörjning..

Vi tycker det är rimligt att Region Kronoberg ska kunna erbjuda bra kollektivtrafik till de största besöksmålen. Regionen har länsansvar för den regionala utvecklingen och eftersom flera av besöksmålen ligger på landsbygden eller i mindre orter där kollektivtrafiken inte är så bra, ska regionen kunna hjälpa till med bra trafiklösningar, skriver Sven Sunesson och Carina Bengtsson i sin motion.

Utöver trafikplanen ska trafiknämnden också redovisa de ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen innan den förstärkta trafiken till bland annat Kosta, Åsnens Nationalpark, Börjes och Korrö i Tingsryd, Linnés Råshult, Smålandet Älgsafari, Markaryd, Laganland, Huseby, IKEA Museum. Älmult samt Växjöattraktiviteterna Leos Lekland, Samarkand, Domkyrkan, Vida Arena och Utvandrarnas Hus kan komma igång.

Den förra hälso- och sjukvårdsnämnden fick stark kritik i den revisionsrapport från PwC som gällde granskning av vårdrelaterade infektionen där Region Kronoberg är den region som har högst vårdrelaterade infektioner i hela Sverige.

”Den sammanfattande bedömningen är att Hälso-. och sjukvårdsnämnden inte tillräckligt har säkerställt att verksamheten arbetar ändamålsenligt med vårdrelaterade infektioner. Trots bristfällig måluppfyllelse har inte några särskilda åtgärder vidtagits under 2018” skriver revisorerna och uppmanar den nytillsatta nämnden att mer aktivt följa upp målsättningen med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och ta fram en handlingsplan för hur målsättningen kan uppnås.

Mest debatterad blev en motion från Eva-Britt Svensson (v), som föreslog att Region Kronoberg ska ta fram en plan för hur den regionala verksamheten ska styras på ett mer demokratiskt sätt.

Men en majoritet ansåg att regionen redan var tillräckligt demokratiskt styrd och avslog motionen med röstsiffrorna 37-24.