Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Nytt sjukhus kräver högre resultat

Ett nytt sjukhus i Växjö står högt på agendan hos Region Kronoberg.

Men inför beslutet, som preliminärt ska tas av regionfullmäktige i april, är Jonas Karlström, ekonomichef i Region Kronoberg, mycket tydlig på en viktig punkt:

För att kunna finansiera ett nytt sjukhus måste regionen ha ett högre resultat än de 1,8 procent som vi redovisar för 2018, sa han till de 12 företrädare från Centerpartiets regiongrupp som torsdagen den 7 mars fick ta del av regionens bokslut för 2018.

 

Bokslutet visade att Region Kronoberg under fjolåret hade intäkter på 7,8 miljarder kronor och utgifter på 7,7 miljarder kronor, vilket genererade ett resultat på 110 miljoner kronor.

Det är alltså den nivån som Jonas Karlström vill höja. Alternativen är inte många - det handlar antingen om att effektivisera verksamheten eller höja skatten.

Men eftersom Kronoberg redan har en hög landstingsskatt är det ingen framkomlig väg att höja den ytterligare, sa Jonas Karlström.

Även om regionen under fjolåret inte nådde upp till målvärdet för sjukvården visar mätningar att kronobergarna i stort ändå är nöjda med den vård som erbjuds. Här är den inhyrda personalen en viktig faktor. Den kostade under 2018 totalt 159 miljoner kronor. Det gav en merkostnad på 59 miljoner kronor beroende på att det är två till tre gånger dyrare att anställa inhyrd i stället för tillsvidareanställd personal. Och regionen klarar inte verksamheten utan inhyrd personal. Efter att ha varit på nedgång under större delen av året pekade kurvan för inhyrd personal återigen uppåt under årets två sista månader.

Sammantaget ser det dystert ut för regionerna att klara personalförsörjningen under de kommande åren.

–Pensionsavgångar och personal som slutar innebär att den offentliga sektorn, för att klara behoven, skulle behöva anställa samtliga som kommer ut på arbetsmarknaden. Alla vet att det är omöjligt och därför måste sjukvården förhålla sig till detta. Vilket inte kommer att bli lätt, sa Jonas Karlström.