Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vårdyrket - Utvecklande och spännande

Vårdförbundet har i ett par debattartiklar inbjudit Region Kronoberg m.fl. Arbetsgivare till samarbete för att stärka sjuksköterskerollen.

Vi kan konstatera att det råder stor konkurrens om arbetskraft i länet och i landet. Det råder brist på lärare, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer, chaufförer, programmerare, it-tekniker, industriarbetare mm. Vi vet också att det kommer att vara stor konkurrens länge.

Region Kronoberg har gjort väldigt stora satsningar i hälso- och sjukvården under många år. Vi har fler anställda än någonsin i vården. Antalet sjuksköterskor ökar. Men vi har brist på en hel del kompetenser. Framförallt specialistfunktioner.

För att råda bott på detta erbjuder Region Kronoberg bland annat full lön för vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Vi köper platser på barnmorskeutbildningen, vi driver flera utbildningar via yrkeshögskolan. Vi har 160 ST-läkare anställda och 35 AT-läkare. Allt detta för att kunna försörja hälso- och sjukvården med personal framöver. Fler rekryteras än slutar.

Region Kronoberg satsar också kraftigt på utveckling av duktiga ledare, vilket är en förutsättning för att kunna skapa goda arbetsplatser och vara en attraktiv arbetsgivare. Schemaläggning, lönefrågor, arbetsmiljö, jämställdhet, delaktighet och kompetensutveckling är några viktiga områden där vi behöver arbeta vidare för att klara utmaningarna framöver.

Region Kronoberg, liksom andra offentliga arbetsgivare har inte varit tillräckligt bra på att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens via lönekuvertet. Därför är det för liten skillnad på lön för en nyanställd sjuksköterska och de särskilt yrkesskickliga med lång erfarenhet. Jag delar Vårdförbundets åsikt att vi ska skapa bättre löneutveckling under arbetslivet. Det måste vi göra tillsammans. Region Kronoberg har startat ett arbete runt karriärvägar som förhoppningsvis ska leda fram till bra resultat. Om vi vill se snabba resultat krävs en statlig överenskommelse med finansieringslösning. Frågan finns med som möjlighet i det 73-punkts program som regeringen tecknat med Liberalerna och Centerpartiet.

Det är viktigt med bra kontakter mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna för att vi tillsammans ska kunna lösa de utmaningar vi har framför oss.

 

Sven Sunesson Centerpartiet
Regionråd och
Ordförande personalnämnden
Region Kronoberg