Web Analytics Made Easy -
StatCounter

4 april 2019
Pressmeddelande från Centerpartiet

Ökade resurser till länets kvinnojourer

Kvinnojourerna gör ovärderliga deras insatser är för utsatta kvinnor. I förhandlingarna om vårbudgeten har Centerpartiet drivit på för en stabil finansiering till tjej- och kvinnojourerna. Vi har lyckats säkra 40 extra miljoner kronor i år.

Den ofrihet som drabbar många kvinnor, med bland annat hedersförtryck och psykisk och fysisk misshandel i hemmet kräver krafttag och politisk handling och ledarskap. Det krävs mer pengar, men det krävs också ett ledarskap som ser till att prioritera de här frågorna och här gör Centerpartiet skillnad, säger Per Schöldberg, Riksdagsledamot (C) i en kommentar.

I Kronoberg gör exempelvis kvinnojourerna Blända och Märta ett livsviktigt arbete. De ges nu möjlighet till att arbeta på mer stabil grund, säger Judit Svensson, Ordförande Centerkvinnorna Kronoberg.

Bakgrund:
Det finns 100 miljoner kronor avsatta för statsbidrag till tjej- och kvinnojourer, vilket nu höjs med 40 miljoner kronor i kommande statsbudget. Centerpartiet kommer fortsätta prioritera resurser till tjej- och kvinnojourerna i framtida förhandlingar. Vår ambition är att det ska finnas en säker och trygg finansiering i framtiden. En ökning med 40 miljoner kronor motsvarar ungefär en halvtidstjänst per kvinnojour i Sverige per år, men framförallt innebär det att stärka resurserna och möjligheterna att göra ett bra arbeta för alla de som varje dag sliter för att öka jämställdheten och tryggheten för utsatta kvinnor. Fördelning av pengarna görs på samma sätt som idag genom att Socialstyrelsen fördelar pengarna.

Kontaktpersoner:

Per Schöldberg

Judit Svensson

Riksdagsledamot

Centerpartiet Kronoberg

Ordförande

Centerkvinnorna Kronoberg

0730-72 60 11

070-811 08 98Tina Sturesson


Politisk sekreterare för Centerpartiet i Region Kronoberg


0729-20 33 73


tina.sturesson@centerpartiet.se

 


Ni hittar pressmeddelandet Ökade resurser till länets kvinnojourer i pdf-format här >>> , 93.4 kB.