Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Därför säjer Centerpartiet Ja till nytt lasarett

Sedan november månad har Region Kronoberg utrett frågan om framtida lasarett i Växjö. Ska vi renovera det gamla sjukhuset eller bygga helt nytt. Frågan blev aktuell därför att omfattande renovering av sjukhuset måste starta och kommer att pågå lång tid. Den första etappen i detta arbete, L-huset, var kostnadsberäknad till 1,2 miljarder och skulle byggas där Strandbjörkets vårdcentral idag är belägen.

Utredningen visar att både nybyggnation och renovering har en ungefärlig prislapp runt 5 miljarder kr. men även efter 2050 återstår några omfattande renoveringar av CLV.

Centerpartiets regiongrupps slutsats är att nybyggnation i Räppe är bästa alternativet för både patienterna och personalen:

  1. Patientsäkerheten kan inte garanteras vid omfattande renoveringar, rivningar och byggverksamhet mitt i sjukhus med pågående vård
  2. Även med omfattande renoveringar blir inte sjukhuset optimalt ur arbetssynpunkt. Tex olika golvnivå i olika huskroppar, olika takhöjder där vissa tekniska hjälpmedel har problem. Svårt att få optimala vårdavdelningar på grund av bärande väggar.
  3. Långa körtider med trafikproblem för ambulansens väg till sjukhuset
  4. Osäkrare att beräkna renoveringskostnader än nybyggnadskostnader
  5. Lättare att anpassa nya byggnader till en ökad satsning på den nära vården och till nya digitala hjälpmedel
  6. Mycket av CLV finns under jord vilket innebär en viss säkerhetsrisk

Region Kronoberg, liksom många andra län står inför stora förändringar och stora utmaningar. Brist på personal ställer krav på nya arbetssätt och gott ledarskap. Den ekonomiska tillväxten väntas inte vara lika stor som välfärdens önskade behov.

Framtidens vård kommer inte att se ut som idag. Vi måste tillsammans med medarbetare och invånare i Region Kronoberg forma den för våra behov.

Att bygga nytt lasarett blir ekonomiskt tufft men alternativet kan bli än tuffare.

 

Sven Sunesson, Centerpartiet

Golnoush Keshavarzi Lunden, Centerpartiet

1:e vice ordförande Regionstyrelsen

 

Ledamot Regionstyrelsen