Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Regeringens landsbygdsatsning betyder miljoner till Kronoberg

Regeringen satsar 2,3 miljarder på landsbygden årligen under flera år. Flera av åtgärderna ger Kronobergarna bättre förutsättningar. När det gäller satsningarna på underhåll på vägar och järnvägar är det hård konkurrens i landet om åtgärder. Var satsningarna kommer att ske återstår att se. Skattesänkningarna kommer i första hand Norrland och västra Svealand till del.

Viktigt för Kronoberg är att kostnaden för den nya vårdmomsen, ger Region Kronoberg ca 4 miljoner i kostnadstäckning. Bedömningen är att Region Kronoberg har en kostnad om ca 5-6 miljoner kronor för den ny införda momsen på hyrpersonal i sjukvården.

Det är väldigt glädjande att en del av det statliga budgetutrymmet kommer Kronobergarna till del. Region Kronoberg kan glädjas över varje ny krona, säger Sven Sunesson, regionråd för Centerpartiet.

150-300 miljoner kronor till utbyggnaden av bredband, kan ge Kronobergs län 3-6 miljoner kr att fördela per år. Det finns stora behov att täcka och varje tillskott är välkommet för att hjälpa till med de dyraste avsnitten av bredbandsförsörjningen.

Barkborreangreppen är väldigt stora i Kronobergs län. Genom att öka de statliga insatserna för att bekämpa och komma till rätta med problemen, ökar vi möjligheten för skogsägarna att minska skadorna.

De här insatserna för bredband och för att begränsa skogsskadorna är väldigt viktiga för utvecklingen av vår region, liksom för företagens möjligheter. Dessutom ger stödet till metangasreduktion, som går till biogasframställningen, bra möjligheter för länets biogasproducenter. Det är en viktig förutsättning för den framtida driften av länets kollektivtrafik.


För vidare information kontakta Sven Sunesson. 076 720 76 10

Se pressmeddelandet 'Regeringens landsbygdsatsning betyder miljoner till Kronoberg' i pdf-format här >> , 199.4 kB.