Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Förstämma som ger Kronoberg energi inför Centerpartiets Partistämma

Söndagen den 8 september höll Centerpartiet i Kronoberg förstämma på Öjaby Herrgård. En förstämma där partimedlemmar från centerkretsarna i Kronoberg gick igenom samtliga motioner och programtexter som ska beslutas på partistämman i Karlstad den 26-29 september. Det blev också en förstämma som präglades av spänstig debatt med många intressanta diskussioner som ger Kronoberg en bra grund inför alla viktiga beslut som ska fastställas på partistämman i Karlstad.

Centerpartiets partistämma genomförs vartannat år och är Centerpartiets största aktivitet med deltagande av ca 1000 centerpartister från hela Sverige. På partistämman formas och fastställs den politik som Centerpartiet ska bedriva och verka för under de närmaste åren och även mer långsiktigt.

Således är det på partistämmorna som vi som partimedlemmar kan göra verklig skillnad och påverka den politik som Centerpartiet gemensamt står för. Från Centerpartiet i Kronobergs sida har vi en tradition i att inför partistämmorna genomföra en förstämma där vi går igenom alla motioner och förslag till nya programtexter för att på bästa sätt företräda vårt distrikts medlemmar. Detta är ett viktigt arbete för att ge Centerpartiets medlemmar i Kronoberg möjlighet till full påverkan. Förstämman utgör därigenom också ett viktigt arbete för att ge stöd till de partiföreträdare som är valda till ombud från Kronoberg att företräda Centerpartiets medlemmar i Kronoberg på partistämman.

De programområden som ska få nya programtexter med nya skarpa politiska förslag vid årets partistämma är följande:

  • Stämmoprogram för ekonomi och arbetsmarknad
  • Ansvar och resultat för klimat och miljö
  • En trygg och tillgänglig vård med patienten i fokus
  • Frihetsreformer för Sveriges landsbygder
  • En skola att lita på

Utöver dessa programområden är det en stor mängd motioner som ska behandlas. Från Centerpartiet i Kronobergs sida bevakar vi med extra vässade argument just de motioner som partimedlemmarna från vårt distrikt har lämnat in till partistämman och som vår egen distrikstämma i våras valde att bifalla. Det handlar bl.a. om motioner såsom:

  • Motion om att utöka tullens kontrollbefogenhet
  • Förlängd screening för livmoderhalscancer
  • Motion om vildsvinsproblematiken
  • Förändra/Utöka den adaptiva älgförvaltningen till viltförvaltning
  • Ge alla barn lika rätt till skolskjuts inom grundskolan

Det årets förstämma med tydlighet visar är att Centerpartiet i Kronoberg är väl förberedda inför den kommande partistämman. Med stöd av förstämman kommer vi på partistämman att driva en progressiv agenda för att få igenom Centerpolitik som stärker Kronoberg och våra kommuners framtidsutsikter. Genom förstämman är nu våra ombud väl förberedda för att argumentera fullt ut för att vinna gehör för förslagen som kommer att forma en politik som tar hela Sverige framåt!