Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Verkstad av Centerpartiets motion om laddinfrastruktur för elbilar

Nu blir det verkstad av Centerpartiets motion om laddinfrastruktur för elbilar på regionens samtliga arbetsplatser och fastigheter.

I februari 2018 beslutade Regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare ställningstagande i regionstyrelsen. Vilket var helt i linje med den motion som jag och Centerpartiet lämnade in 2017.

En utredning har nu genomförts som beskriver nuläge, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser av införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter.

Med anledning av denna utredning behandlades frågan på dagens möte med regionstyrelsens arbetsutskott som beslutade att:

  1. Notera redovisningen av förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter samt godkänna planerad installation av laddstolpar 2019/2020 på Ljungby lasarett, samt på Region Kronobergs vårdcentraler i egen regi i Moheda, Ingelstad, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Teleborg.
  2. Medel för driftskostnader anslås ur det regiongemensamma anslaget 2019.
  3. Uppdra åt servicedirektören att utreda om drift av laddstolpar för medarbetare och besökare samt debitering till medarbetare och besökare ska ske i egen regi eller genom annan aktör.
  4. Uppdra åt servicedirektören att inleda dialog med fastighetsägarna av de av regionen hyrda fastigheter där det finns behov av laddning av elbilar och därmed behov av installation av laddstolpar.

Detta innebär att målsättningen är att vid årsskiftet 2019/2020 ska det vid alla regionägda fastigheter finnas möjligheter att ladda elbilar och att en dialog ska föras med fastighetsägarna där region Kronoberg hyr verksamhetslokaler för uppförande av laddinfrastruktur där det idag saknas.

Jag är glad och nöjd över den positiva respons och behandling som min motion har fått. Dels att regionfullmäktige beslutade att utreda frågan och att regionstyrelsens arbetsutskott beslutat att föreslå regionstyrelsen att bevilja medel och arbeta vidare med att uppföra laddstolpar vid regionens arbetsplatser och egna fastigheter. Jag kan också konstatera att min motion satte fart på arbetet ordentligt med laddinfrastruktur i regionen; säger Thomas Haraldsson (C)

Omställningen till förnybara drivmedel är ett viktigt arbete. Vi tycker att Region Kronoberg som offentlig arbetsgivare ska vara en föregångare i det arbetet. Vi ser att det finns ett intresse runt om i länet för att vara klimatsmarta, men omställningen upplevs som besvärlig, vilket detta beslut kan hjälpa till att lösa. Detta är en seger för miljöomställningen säger; Thomas Haraldsson och Sven Sunesson (C)

Thomas Haraldsson
Centerpartiet
Regionfullmäktigeledamot
0709-964161

Sven Sunesson
Centerpartiet
Regionråd
076-7207610

 

 

 

 

 

 

Ni hittar pressmeddelandet i pdf-format här >> , 238.3 kB.