Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Mer pengar till solcellsstöd och grön teknik – En möjlighet för Region Kronoberg

Centerpartiet har drivit igenom viktiga satsningarna på förnybar energi och ny grön teknik i den budget som tagits fram tillsammans med regeringen och Liberalerna.

Ytterligare 500 miljoner kronor 2019 och 300 miljoner kronor 2020 satsas i investeringsstöd för solceller i budgeten. Dessutom en förstärkning av satsningarna på grön teknik såsom minusutsläpp med 100 miljoner kronor årligen.

Det stora intresset för solceller är glädjande och det är viktigt att beta av de långa köerna som byggts upp. Vi vill också att det nya sjukhuset ska vara utrustat med solceller på taken, säger Sven Sunesson (c), regionråd.

Centerpartiet har tidigare skrivit motion till Region Kronoberg som behandlats positivt med en inriktning att regionen på sikt ska bli självförsörjande på el.

Vi utreder nu om vi kan placera solceller på bussdepån för att kunna bli självförsörjande när vi kör stadstrafiken på el. Gröna Kronoberg (Regionala utvecklingsplanen) har som mål att Kronoberg ska bli ett plusenergilän. Det är spännande satsningar som är bra för region Kronoberg, säger Sven Sunesson (c) regionråd.


För ytterligare information:
Sven Sunesson (c), Regionråd, 0767-20 76 10
Tina Sturesson (c), Politisk sekreterare, Region Kronoberg, 0729-20 33 73

Ni hittar pressmeddelandet i PDF-format här >> , 86.2 kB.