Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Budgetsatsning på specialistsjuksköterskor

En trygg vård innebär att patientens behov ställs i centrum. Det innebär också att vårdpersonal ges rätt förutsättningar att utföra sina jobb. Vi har redan idag oerhört engagerade och skickliga sjuksköterskor, men de behöver möjligheter att utveckla nya kompetenser och avancera i karriären. Dessutom ökar efterfrågan på vårdpersonal med specialistkunskaper.

Annie Lööf har just presenterat en viktig budgetsatsning som kommer att leda till att fler sjuksköterskor kan vidareutbilda sig inom ett specialistområde.

Nu satsas 100 miljoner kronor per år på så kallade karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, vilket Centerpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Pengarna ska fördelas mellan regioner och gå till att exempelvis höja lönen för specialistsjuksköterskor som vill utöka sina ansvarsområden. Dessutom öronmärks 100 miljoner per år för att fler sjuksköterskor ska ha möjlighet till betald vidareutbildning.

I Region Kronoberg har sjuksköterskor redan möjlighet att vidareutbilda sig med full lön. De pengar Centerpartiet nu har förhandlat fram kommer att stärka hälso- och sjukvårdens ekonomi och ge oss möjlighet att fullfölja vår satsning på fler specialistsjuksköterskor. Centerpartiet vill pröva möjligheten att ge erfarna specialistsjuksköterskor utökade befogenheter att utföra fler kliniska uppgifter. Vi tillämpar redan rätt använd kompetens, RAK.

Om fler medarbetare i vården väljer att vidareutbilda sig leder det till en bättre sjukvård. Specialiserad kunskap hos vårdpersonal gör att patienter känner sig tryggare. Specialistsjuksköterskor har en lång utbildning bakom sig och har stort ansvar för patienter. Tyvärr speglas det inte alltid i deras lön. Därför är karriärtjänster såväl som betald vidareutbildning för sjuksköterskor viktiga satsningar för att behålla och locka till sig personal.

Centerpartiet kommer i samarbete med övriga i Alliansen i Region Kronoberg att arbeta för att fler specialistsjuksköterskor utbildas och att de med mest kompetens och erfarenhet får se resultat i form av lön. Utbildning ska inte vara en förlustaffär.


Centerpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg
Britt-Louise Berndtsson
Ann-Christin Norlander
Angelica Karlsson