Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vi tar ungars psykiska hälsa på allvar!

Den psykiska ohälsan hos barn och unga är ett växande problem. Sedan mitten av åttiotalet har antalet barn och unga som drabbats fördubblats. Samtidigt är köerna alldeles för långa och vissa får vänta år på att få hjälp. Samhället måste nu ta ett större ansvar och se till att erbjuda ordentligt stöd till de barn och unga som behöver hjälp. Detta är en fråga som Centerpartiet lokalt i Region Kronoberg tillsammans med Allianskollegorna arbetat hårt med. Därför var det ett glädjande besked från Annie Lööf att kommande regeringsbudget innehåller en satsning på 300 miljoner kronor per år för att framförallt korta köerna till vården för unga med psykisk ohälsa.

Centerpartiet har under lång tid lyft de växande köerna inom BUP som ett allvarligt problem. Vi måste bli snabbare på att möta psykisk ohälsa hos barn och unga och se till att hjälp erbjuds snabbt. Totalt satsas nu 900 miljoner kronor fram till 2022 för att göra barn- och ungdomspsykiatrin mer tillgänglig och för att få ner kötiderna rejält, i den budget som Centerpartiet tagit fram tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Att barn och unga ska få psykiatrisk vård snabbare än idag är en viktig prioritering. Alliansens beslut att starta vårdval för Bup-verksamheten i Kronoberg, kan dra nytta av den nya satsningen.

Förutom att se till att det finns tillräckligt med personal inom barn- och ungdomspsykiatrin ska en del av resurserna gå till förebyggande insatser. Där har elevhälsan och barn och familjehälsan en viktig funktion. Ju tidigare barn som befinner sig i riskzonen kan fångas upp, dess bättre chans har vi att förebygga psykisk ohälsa.

Enligt det nationella målet ska 90 procent av de barn och unga som söker vård få komma på sitt första besök inom 30 dagar. Endast en region lever upp till målet idag. 2016 klarade sju regioner det nationella målet.

Det är tydligt att vårt samhälle inte är tillräckligt väl rustat för att möta den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Olika insatser som genomförts under åren har varit lovvärda, men det har saknats ett ordentligt helhetsgrepp på problemet. Region Kronobergs och kommunernas arbete med ”Barnens bästa i Kronoberg”, är ett bra initiativ för att fånga upp barn och unga i riskzonen.

Centerpartiet har sett till att driva igenom flera viktiga reformer i Januariavtalet för att kunna ta just ett helhetsgrepp på psykisk ohälsa. Dessa ska genomföras under mandatperioden. Nu måste vi se till att vända utvecklingen så att de barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa möts med snabbare hjälp och stöd. Vi ska genom förebyggande arbete minska antalet unga med psykisk ohälsa.


Thomas Haraldsson, kommunalråd och ledamot i Regionfullmäktige

Per Schöldberg, riksdagsledamot

Sven Sunesson, regionråd