Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Bifall till motion om allmän screening för livmoderhalscancer

Min motion om att cancer inte tar pension vann idag centerpartisternas gillande på partistämman i Karlstad. Detta trots att partistyrelsen ville avslå den.

Vad handlar förslaget om?
Jag vill att Centerpartiet driver frågan om allmän screening för livmoderhalscancer genom topsning högre upp i åren än nuvarande 64 år.

Varför det?
Dagens 70-åringar är som 50-åringar var förr. Alla anses vi kunna jobba längre inför pension och det gör vi också. Vi bidrar på andra sätt i civilsamhället, rastvaktar, anhörigvårdar, deltar i integration och stöttar med att hämta från förskola och skola mm. Vi behöver hålla oss friska både för egen del, för familjen och för samhället. Men hälso- och sjukvårdens screeningprogram hänger inte med. Och... cancer går inte i pension. Ca 30 procent av kvinnor över 60 år drabbas av livmoderhalscancer.

Nu finns det möjlighet att genom topsning få testa sig om man har extra hög förekomst av HPV-virus. Det är ett enkelt test som sedan kan leda till ytterligare undersökningar. Kan vi få ha kvar livskamrater, mammor, far- och mormödrar längre i livet och i samhället, anser jag att detta enkla test är värt det, säger en omtumlad Britt-Louise Berndtsson, ombud för Kronobergs Centerpartidistrikt vid partistämman i Karlstad.

Det är svårt att vinna över partistyrelsen, tillägger hon. Med Centerkvinnornas stöd i ryggen, hoppas jag partiet blir en blåslampa i frågan.


För mer information:
Britt-Louise Berndtsson, regionfullmäktiges ordförande samt ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Kronoberg
073-844 92 16
britt-louise.berndtsson@kronoberg.se