Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Studiebesök på Regionteatern Blekinge & Kronoberg

Centerpartiet i Region Kronoberg besökte under sitt månatliga gruppmöte Regionteatern Blekinge & Kronoberg. Therese Willstedt, VD & Scenkonstchef, informerade om Regionteaterns verksamhet och gav även en guidad visning i lokalerna på Västergatan i Växjö.

Det är en imponerande verksamhet som bedrivs på Regionteatern Blekinge & Kronoberg. Regionteatern är en av Sveriges 19 länsteatrar och utgör en scenkonstinstitution för två län som producerar, stimulerar och ger scenkonst, teater- och dansföreställningar för barn, unga och vuxna. Dessutom har de Sveriges första medborgarscen. Regionteatern Blekinge & Kronoberg levererar konstnärlig produktion av högsta kvalitet och utgör idag ett nav för scenkonsten i Region Blekinge och Region Kronoberg. De har årligen ca 150 anställda varav 40 är fastanställda och är således en bytande arbetsplats.

Regionteaterns historia

  • 1970 startar Växjöensemblen, en regional ensemble inom Riksteaterns organisation.
  • 1984 bildas Kronobergsteatern, en stiftelse med Landstinget Kronoberg och Växjö kommun som huvudmän.
  • 1992 blir teatern, efter en försöksperiod på två år, länsteater även för Blekinge.
  • 1994 byter teatern namn till Regionteatern Blekinge & Kronoberg.
  • 2003 ombildas teatern till aktiebolag med följande aktiefördelning: Region Kronoberg 49%, Region Blekinge 29% och Växjö kommun 22%.

Som en kombinerad turné och repertoarteater producerar Regionteatern Blekinge & Kronoberg 8-10 produktioner per år och presenterar 8-9 dansproduktioner per år via gästspel. De arrangerar även programverksamhet för barn, unga och vuxna samt bedriver pedagogisk verksamhet och anordnar nätverksträffar och fortbildningsdagar. Regionteatern Blekinge & Kronoberg utgör dessutom en viktig part i många nationella och lokala nätverk. Sammanlagt möter Regionteatern årligen mellan 40 000-50 000 medborgare genom de föreställningar som årligen anordnas. Hälften av föreställningarna går på turné och spelas i skolor, på bygdegårdar och på andra typer av scener, främst i Kronoberg och Blekinge. Den andra hälften spelas på de egna scenerna i Växjö och Karlshamn.

Denna fantastiska verksamhet levereras trots att de lokaler som de huserar i är minst sagt undermåliga. Framförallt brister lokalerna gällande arbetsmiljö och tillgänglighet. Det handlar om att lokalerna är illa anpassade för den dagliga verksamheten där huset överhuvudtaget inte är anpassat för en turnerande och producerande scenkonstverksamhet. Där är t.ex. många trappor utan tillgång till hiss, med trånga passager som gör det extremt tungarbetat för hanteringen av tung teknik och rekvisita som dagligen måste bäras fram och tillbaka i dessa trappor. Lagermöjligheten av kostymer och rekvisita är dessutom begränsad till lokaler med dålig ventilation som riskerar att förstöra tyger och annat material. Tillgängligheten är också minst sagt begränsad då det t.ex. inte är möjligt att ta sig fram med rullstol i lokalerna. Therese Willstedt är oerhört kritisk och bedrövad över dessa brister i lokaliteterna och ser det som högsta prioritet att dessa problem blir lösta så de kan fortsätta bedriva verksamheten som en av Sveriges absolut bästa scenkonstinstitution.

Troligtvis måste det till helt nya lokaler för Regionteatern då dagens lokaler är bevarandevärda byggnader av kulturhistoriskt intresse. Detta innebär att möjligheterna att omvandla lokalerna till, för Regionteaterns del ändamålsriktiga lokaler, är ytterst begränsade. Behoven av nya lokaler är således stora och något politikerna, som ansvariga parter för Regionteaterns ägare, måste se till att lösa.

Som avslutning på studiebesöket på Regionteatern Blekinge & Kronoberg tittade gruppmötesdeltagarna på föreställningen Balladen om Nygatan 8, som är en teaterkonsert med Cornelis Vreeswijks låtskatt, och som är producerad av Region Blekinge & Kronoberg. Det var en oerhört upplyftande föreställning med fantastiska musiker och en sjungande ensemble från alla världens hörn vilka gav en upplevelse av mötet mellan det vi känner så väl och det ännu helt okända.

Sådana härliga produktioner från Regionteatern Blekinge & Kronoberg vill vi få möjlighet att kunna få se även i fortsättning varför det blir än tydligare att ett nytt ändamålsenligt kultur- och scenhus är av stor prioritet.