Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vi behöver ett nytt teaterhus i Region Kronoberg

Centerpartiets regionråd i Regionkronoberg, Sven Sunesson, berättar varför vi behöver ett nytt teaterhus i Region Kronoberg.

Vi behöver ett nytt teaterhus i Regionen.

Det här är den gamla teatern, den gamla Regionteatern Kronoberg Blekinge. De huserar här, de tillverkar teater här, skriver teater, syr kläder, tillverkar utrustning för scenen.

Här är anställda, ca 50 st fast anställda. De möter 50 000 i publik varje år. Det är dels alla de som går på föreställningar här, men också de som är ute på skolor och förskolor och möter teatern där.

Den här skolan är väldigt vacker men den är inte så enkel. Den är bevarandevärd och därmed är den svår att renovera. Problemet är att de här lokalerna är inte jättebra att jobba i. De är inte tillgänglighetsanpassade, vi har problem med fukt, vi har problem med olika nivåer på samma våningsplan och det gör att det är svårt att arbeta i de här lokalerna.

Vi har kommit till det i Centerpartiet, att vi behöver ett nytt teaterhus som kan tillfredsställa alla de här behoven.