Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Svar på insändare av Kajsa Kavat i Smålänningen om

Parkering vid Ljungby lasarett

Centerpartiets regionråd i Region Kronoberg, Sven Sunesson, svarar på en insändare av Kajsa Kavat som var införd i Smålänningen den 6 december gällande parkering vid Ljungby lasarett.

Jag och Centerpartiet skrev för exakt 2 år sen en motion till Region Kronoberg med förslag om att åtgärda parkeringsproblemen vid Ljungby lasarett. Trots att motionen blev bifallen, så har arbetet inte kommit igång förrän under detta året. Det innebär att det kommer att fattas ännu fler P-platser vid lasarettet när tillbyggnaden av lasarettet kommer igång.

Bristen på parkeringar kommer att variera men som mest kommer antalet P-platser att halveras. Patienters och anhörigas parkering kommer att prioriteras nära lasarettet.

En långsiktig lösning är att bygga P-hus på någon av parkeringsytorna. Men att bygga P-hus just nu, skulle försvåra ännu mer eftersom även fungerande parkering skulle bli upptagen av byggnation av p-huset.

Förslaget om parkering en bit från lasarettet med busstrafik till och från diskuteras just nu med Ljungby kommun. Även långsiktiga lösningar av parkeringen diskuteras. Det är både kommunens och regionens intresse att hitta både akuta och långsiktiga lösningar till parkering för anställda och besökare till Ljungby lasarett. Centerpartiet kommer att fortsätta bevaka frågan tillsammans med Alliansen i Region Kronoberg.


Sven Sunesson, Centerpartiet regionråd