Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vi satsar på personalen för patientens bästa

Alliansen i Region Kronoberg gör en stor satsning på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vi lägger 25 miljoner kronor till lönesatsning för särskilt yrkesskickliga. Vi förlänger det särskilda tillägget för sjuksköterskor som jobbar på rättspsykiatrin och vi gör en särskild ob-satsning, där dessa personalgrupper får 50 % extra i ob-ersättning. Satsningen är ett led i Alliansens strävan att minska användning av hyrpersonal inom Region Kronoberg.

Vi kan konstatera att det råder stor konkurrens om arbetskraft i länet och i landet. Det råder brist på lärare, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer, chaufförer, programmerare, it-tekniker, industriarbetare mm. Vi vet också att det kommer att vara stor konkurrens länge.

Region Kronoberg erbjuder bland annat full lön för vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Vi har varje år flera anställda som går barnmorskeutbildningen. Vi driver flera utbildningar via yrkeshögskolan. Vi har 160 ST-läkare anställda och 35 AT-läkare som så småningom blir färdiga specialistläkare. Allt detta för att kunna försörja hälso- och sjukvården med personal framöver.

Region Kronoberg har gjort väldigt stora satsningar i hälso- och sjukvården under många år. 503 miljoner kr under en femårsperiod (exkl. uppräkningar för lönerevisioner och prisökningar). Vi har fler anställda än någonsin i vården. Men under några år har vi haft brist på flera kompetenser och varit tvingade att använda hyrpersonal för att säkra kvaliteten i vården. Vi har också haft problem med att hitta personal för kvälls-, natt- och jourtjänstgöring, vilket ob-satsningen är ett svar på. Tillgången till sjuksköterskor är ofta det som avgör hur många vårdplatser vi kan hålla öppna i vården. Därför är en allmän lönesatsning för dessa grupper viktigt.

Region Kronoberg satsar också kraftigt på utveckling av duktiga ledare, vilket är en förutsättning för att kunna skapa goda arbetsplatser och vara en attraktiv arbetsgivare. Schemaläggning, lönefrågor, arbetsmiljö, jämställdhet, delaktighet och kompetensutveckling är några viktiga områden där vi behöver arbeta vidare för att klara utmaningarna framöver.

Alliansen i Region Kronoberg kommer att fortsätta att satsa på personalen på olika sätt för att kunna möta behoven i vården och se till att våra Kronobergare får bästa möjliga vård i vårt eget län.Alliansens gruppledare:


Sven Sunesson, Centerpartiet

Ordförande i personalutskottet

Yngve Filipsson, Liberalerna

Ledamot personalutskottet

Mikael Johansson, Moderaterna

Ordförande regionstyrelsen

Eva Johnsson, Kristdemokraterna

Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden