Web Analytics Made Easy -
StatCounter

OB-bonus och Lönesatsning kan bidra till mindre hyrpersonal

Alliansen i Region Kronoberg gör en stor satsning på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vi lägger 25 miljoner kronor till lönesatsning för särskilt yrkesskickliga.

Detta är helt i enlighet med det centrala avtalet som slöts förra året. Vi hade inte då möjlighet att ge några särskilda lönepengar, men det nya kostnadsutjämningssystemet gav oss nytt utrymme och då har vi möjligheten. Denna satsning är utöver den normala lönerevisionen. Tillgången till sjuksköterskor är ofta det som avgör hur många vårdplatser vi kan hålla öppna i vården. Därför är en allmän lönesatsning för dessa grupper viktigt.

Vi förlänger det särskilda tillägget för sjuksköterskor som jobbar på rättspsykiatrin.

Det har funnits i några år och ger sjuksköterskor som jobbar i rättspsykiatrin extra månadstillägg om 2000 kr och efter två års anställning ytterligare 1000 kr. Det har gett till resultat att användningen av hyrpersonal minskat rejält, därför fortsätter vi.

Vi gör en särskild ob-satsning för samma yrkesgrupper som ovan, plus medicinska sekreterare, där dessa personalgrupper får 50 % extra i ob-ersättning.

Förra mandatperiodens socialdemokratiska styre införde 2017 en OB-bonus, detta gällde då enbart sjuksköterskor och man hade ett uttalat syfte att minska hyrpersonal med denna satsning. Mitt i valrörelsen valde man sedan att utöka OB-bonusen till att även gälla Kommunals medlemmar, men då fanns plötsligt inget uttalat syfte med satsningen. Dessa satsningar skedde till största delen med riktade statsbidrag, som nu är borta, och därför inte kan användas till en fortsatt satsning.

Bägge satsningarna var tidsbegränsade och tar slut 31 mars 2020. Med anledning av detta har vi begärt en utredning av satsningen som visar att det har underlättat rekryteringen av framförallt sjuksköterskor och vi har minskat antalet hyrsjuksköterskor. Eftersom vi har en fortsatt utmaning med att rekrytera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor har vi beslutat att införa en ny satsning på dessa grupper. När det gäller kommunals medlemmar har vi som tur är inte samma problem att rekrytera. Det vi nu gör är alltså en riktad satsning med ett uttalat syfte att minska hyrpersonal.

Region Kronoberg är så gott som ensamma i landet om att ha infört denna OB-bonus för alla, och från 1 april kommer enligt vårt förslag samma villkor gälla hos oss som i länets kommuner och i angränsande regioner. Den riktade OB-bonusen är inte till för att ersätta för att man arbetar obekväm arbetstid, det ersätts i det vanliga avtalet kring OB-ersättning. Den ska istället hjälpa oss att rekrytera ordinarie personal till de arbetspass som vi istället tvingas använda hyrpersonal.

Sedan tidigare ger vi extra lön till alla barnmorskor som jobbar på BB (inte övriga barnmorskor i öppenverksamhet). Vi ger extra lön till specialistläkare inom BB-verksamheten. Vi ger 5000 kr extra till alla ST-läkare som väljer allmänmedicin (inga andra ST-läkare), Vi ger extra lön till distriktsläkare (inga andra läkare). Alla dessa satsningar finns för att öka attraktionskraften till de yrken där vi saknar personal och anlitar hyrpersonal.

Region Kronoberg erbjuder full lön för vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Vi har varje år flera anställda som går barnmorskeutbildningen, med bibehållen lön. Vi driver flera utbildningar via yrkeshögskolan. Vi har 160 ST-läkare anställda och 35 AT-läkare som så småningom blir färdiga specialistläkare. Allt detta för att kunna försörja hälso- och sjukvården med personal framöver.

Trots dessa satsningar har vi stora kostnader för hyrpersonal, ca 4 % av den totala personalkostnaden. Det är lägre kostnader 2019 än det var 2017 när det var som högst.

Alla de här frågorna har diskuterats inom regionfullmäktigegruppen och vi har sedan förhandlat inom Alliansen tills vi har blivit överens. Ob-satsningen beslutas i morgon på personalutskottet och den särskilda lönesatsningen kommer upp till beslut i en tilläggsbudget på regionfullmäktige i februari.