Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Fler platser på Folkhögskolan i Grimslöv

Centerpartiet välkomnar de extra resurser som nu satsas på folkhögskolorna. En satsning på 1000 halvårsplatser med tyngdpunkt på vård och omsorgsplatser som Centerpartiet kommit överens om tillsammans med regeringen och Liberalerna.

På Grimslövs folkhögskola har beslut tagits att erbjuda programmet ”Vård och Omsorg”, en utbildning under 1–2 år, med start 2021. Utbildningen läggs i moduler så att de som går utbildningen blir servicepersonal/vårdbiträde efter 1 år och undersköterska efter 2 år. Styrelsen kommer att undersöka möjligheterna att komma igång tidigare med programmet för att möta arbetsmarknadens och vårdens behov.

Det är en viktig satsning som görs för att snabbt utbilda fler som kan jobba i vården. Samhället utsätts nu för en ovanligt tuff prövning och för att klara corona-krisen måste alla krafter hjälpas åt. Jag är glad att Grimslövs folkhögskola nu kan bidra till att fler utbildas, säger Anna Johansson (c), vice ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse, i en kommentar.

För ytterligare information:

Anna Johansson (c), vice ordförande i Grimslövs Folkhögskolas styrelse, 070-609 51 91

Sven Sunesson (c), regionråd Region Kronoberg, 0767-20 76 10

Tina Sturesson, politisk sekreterare Centerpartiet, 0729-20 33 73