Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Länstrafiken välkomnar statsbidrag till kollektivtrafiken

Regeringen presenterade igår ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Länstrafiken Kronoberg ser ett minskat resande med ca 50 % vilket är en stor minskning av intäkter. I dagsläget förlorar länstrafiken ca 9 miljoner per månad.

Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och är igång för att människor som måste göra resor till skola eller jobb ska kunna göra det utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Kollektivtrafiken är också ett klimatsmart sätt att resa på och viktigt för de som inte har egen bil.

För att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19 tillskjuter regeringen därför 3 miljarder kr. Fördelning av belopp kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och hanteras av Trafikverket.

Det är glädjande att regeringen har lyssnat på oss, vi har varit många som har tryckt på om behovet. Det ger oss ett andrum i nuläget. Men vi behöver fortsätta arbetet för att säkerställa ytterligare kompensation för hösten och de utmaningar vi står inför nästa år. Länstrafiken Kronoberg räknar med att förlora uppåt 91 miljoner bara i år på förlorade biljettintäkter, säger Trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C).

För mer information, kontakta:

Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-083 19 76, carina.bengtsson@kronoberg.se