Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Ljungby sjukhus – En viktig förutsättning

Ett akutsjukhus i Ljungby är en förutsättning för att sjukvården i länet ska fungera. Det finns ingen politisk vilja i något politiskt parti att förändra detta. Det finns heller ingen möjlighet att få plats med all verksamhet på Växjö sjukhus. Därför kommer Ljungby sjukhus att bestå.

Region Kronoberg har fattat flera beslut om att renovera och bygga till Ljungby lasarett, för att få plats med all verksamhet. För att få moderna, bra lokaler och för att kunna få plats till moderna tekniska lösningar. Renoveringen av vårdavdelningarna, som ger oss en eller två-bäddsrum, är ett stort projekt i sej, som ger bra vårdmiljöer för patient och personal.

När byggnadsexperter varnar för svag bärighet i en av huskropparna på lasarettet, kan vi inte ignorera det. Självklart måste vi säkerställa arbetsmiljön och patientsäkerheten på sjukhuset. Därför måste byggnaden tömmas och huset renoveras, alternativt rivas och byggas om. Utredningen om vilket pågår. Möte har hållits med Ljungby kommun för att dammsuga staden på lokaler som kan passa för de verksamheter som behöver alternativa lokaler. Flyttning kommer att ske succesivt, efterhand som lokaler finns tillgängliga. Någon verksamhet kanske får flytta till annan ort om behov finns.

Det är naturligtvis inte bra att lokaler inte håller måttet och det kommer att kosta pengar. Men det var tur att problemen upptäcktes innan någon olycka hände. Nu finns dessutom chans att tillbyggnaden av lasarettet kan bli ännu bättre, när ännu fler lokaler tas med i planeringen.


Sven Sunesson, Regionstyrelsens 1:e vice ordförande (C)
Carina Bengtsson, ledamot Regionfullmäktige och Trafiknämndens ordförande (C)