Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Landsbygden i Kronobergs län växer – en ny Grön våg!

Befolkningen i länet ökar, inte minst Växjö stad men det finns också bevis för att landsbygdsbefolkningen i länet ökar – och det är också viktigt att berätta. För första gången i modern tid växer den samlade landsbygdsbefolkningen i Kronobergs län under en längre sammanhängande period, nämligen 2015–2018.

Vi är väldigt glada för detta. Vi ser det som att vårt långa arbete för attraktivt boende i hela länet har gett resultat. Människor gör sina prioriteringar på olika sätt och allt fler väljer att bosätta sig på landsbygden. Möjligheten att jobba hemifrån och förbättrade pendlingsmöjligheter är en av flera viktiga förklaringar.

1970 hade Kronobergs län 51 524 boende utanför tätort. 1980 var det 46 961. Det fortsatte att minska till 2015 då vi hade 40 846 invånare på landsbygden. Det som sedan hänt är att befolkningen under tre år ökat till 40 963. Ingen jättestor ökning men ändå ett tydligt trendbrott efter 45 år av minskad landsbygdsbefolkning, och liknande trender ses på andra håll i landet. (Det syns även en mindre ökning från 2010).

Om man ser det kommun för kommun så är det bara Lessebo och Markaryd som inte ökar sin landsbygdsbefolkning. I Växjö kommun ser vi sedan länge en ökad trend att bosätta sig på landsbygden, från 11 292 boende utanför tätort 2005 till 11 734 år 2018. Det är viktigt att hela Växjö kommun växer, och det är lika viktigt att hela Kronoberg växer.

Trenden vi talar om startade långt före pandemin och vi måste fundera på hur denna period med pandemin, som vi är mitt upp i, påverkar oss. Vi vet att mycket kommer att förändras, men vi måste arbeta med optimism mot framtiden. Vi ska fortsätta samma offensiva arbete för hela länet – nu och i framtiden. Även efter pandemin ska vi diskutera vilket samhälle vi ska ha. För oss handlar det om att bostäder, skolor, affärer, företagsamhet, civilsamhälle, vårdcentraler och annan service måste finnas runt om i våra kommuner. Detta är nyckeln till hela länets utveckling.

Det är troligt att vi får en ny grön våg framöver med personer som känner att det är tryggt och värdefullt att flytta till landet. Oavsett om man flyttar till landet, eller har bott där i hela sitt liv, eller bor i en stad, ska man känna att platsen man bor på både blomstrar och räknas. Vi centerpartister fortsätter arbetet för detta.

 

Sven Sunesson (c), Regionråd

Andreas Håkansson (c), regionpolitiker