Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Debattartikel

Folket går före – när kommer resultat från regeringen?

Från Finland kommer nu rapport att flytt sker från större städer till mindre orter och landsbygd som en insikt av Corona. Här i Sverige var trenden redan påbörjad före Corona, men nu är intresset för att vistas i naturen samt bo och verka utanför storstäderna på rejäl uppgång. Folk har upptäckt att det är hälsosammare att bo glesare, ha mindre stress, kunna odla lite till husbehov och ha närmre till återhämtning och njutning i naturen. Corona har helt enkelt gett Gröna vågen 2.0 en ordentlig skjuts framåt. Ett påtagligt bevis är årets huspriser i vår region. I stället för att sjunka har landsbygden sett hur häpnadsväckande summor betalas för hus i gott läge.

Statens landsbygdsutredning från 2017 radar upp hela 75 olika förslag för att stärka och underlätta landsbygdens utveckling i vårt land. I år, då regeringen är halvvägs genom mandatperioden, har organisationen Hela Sverige ska leva i en rapport granskat i hur hög grad de 75 förslagen är genomförda respektive bearbetade. Det är tyvärr nedslående läsning. Frågor har ställts till departement, myndigheter och statliga verk för att få fram rapporten. Enbart tre (3) av förslagen är genomförda. Ett trettiotal är delvis berörda, oftast genom att tillsätta en utredning. Detta betyder att hittills är mer än hälften lämnade åt sitt öde. Samtidigt vet vi att den statliga landsbygdsutredningen tydligt framhöll att det är viktigt att samtliga punkter genomförs.

De tre punkter som anses genomförda handlar om snabbt bredband i hela landet och kulturspridning på landsbygd. Samtidigt, som jag tidigare berättat, är medlen till utbyggnad av snabbt bredband i hela landet mikroskopiska för att målen ska kunna nås. Detta framgår i en annan rapport från Hela Sverige ska leva. Samtidigt går vi nu över till mer digitalt arbete, konferenser och utbildning. Naturligtvis behåller vi detta digitala arbetssätt även efter Corona. Då behöver hela landet vara rustat. Det sparar miljön.

Att på olika sätt underlätta för byggnation på ren landsbygd, att underhålla och uppgradera vägar, att förbättra järnvägens kapacitet liksom fortsatt ökad täckning av både mobiltelefoni och snabbt bredband är avgörande. Samhällsservice inom räckhåll. Vi ska kunna bo och verka där vi önskar och mår väl av, inte där myndigheter pekar ut.

Under pandemin har det också blivit övertydligt för det stora flertalet att vi behöver bli mer självförsörjande i landet när det gäller varor i allmänhet och livsmedel i synnerhet. Lant- och skogsbrukssektorn är en av våra stoltheter i Sverige. Vi har kommit långt i den gröna omställningen och har stor respekt för naturen. Makten över den egna markens och skogens värde är grundläggande.

Vi behöver ha beredskap för denna önskade omställning från storstäderna ut i landet, beredskap för att kunna omfamna Gröna vågen 2.0. Mycket kan vi göra ute i kommuner och regioner, men inte allt. Lagstiftning sker i Riksdagen och regeringen ger direktiv till myndigheter och verk. Med denna hälsosamma trend minskar också risken för infarkt i storstäderna både vad gäller infrastruktur och boende. Det ligger alltså både i den lilla och stora bygdens intresse att regeringen får tummen ur och ser till att landsbygdsutredningens punkter aktivt genomförs. Det känns som nu eller aldrig – faktiskt med hjälp av Corona.

 

Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet