Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Debatt

Stängda gränser – ingen lösning

Tanken med fri och gränslös handel, fri rörlighet mellan Europas länder och en utveckling baserad på samarbete, har länge varit det som utvecklat hela världen. Aldrig har så många människor kunnat äta sig mätta. Aldrig har så liten andel av världens befolkning levt i svält. Detta är hotat i sina grundmurar när gränser stänger och när hot och handelshinder ökar i många länder - Både på grund av nationalism och pandemi. Därför måste vi som tror på en öppen och fri värld arbeta för att återupprätta det tillståndet i världen så fort som möjligt.

Sedan ett drygt halvår befinner sig vårt land och hela världen i en situation som är väldigt ovanlig. Pandemin har spridit sig över välden. Mycket av samhället och privatlivet styrs av begränsningar i friheten för att skydda de mest sköra. Även rädsla och oro präglar hur vi agerar. Denna situation påverkar djupt och genomgående stora delar av vårt samhälle på ett sätt som är ovanligt och väldigt allvarligt.

Vi som ledande företrädare för samhället, har en stor uppgift att ta ansvar för och ingjuta lugn i en orolig tid. Inte ta överilade beslut utan lyssna på expertmyndigheterna och ta beslut därefter. Vi tycker att Sverige, regioner och kommuner har skött det, efter rådande omständigheter, på ett bra sätt hittills. Vi måste hålla ihop nationellt, regionalt och lokalt samt lyssna på de riktlinjer som nationella myndigheter slår fast.

Hur hållbart och sårbart är egentligen vårt samhälle. När det gäller livsmedel är vi i Sverige beroende av att importera mer än 50 % från andra länder. Det vill säga vår självförsörjningsgrad är mindre än 50 % vad gäller livsmedel. Dessutom bygger detta på tillgång till importerade insatsvaror som diesel eller konstgödsel.

Vår ekonomi bygger till väldigt stor del på en stor export och handel med andra länder. Kriser och stängda gränser sårar på ett allvarligt sätt vår ekonomi.

Storskalighet och stordrift i alla former är sårbart. Tex energilösningar, stora och tätbefolkade städer, stora hamnar, vägar etc. Exempelvis om en sjukdom bryter ut på en skola med 1000 barn är det en uppenbar risk att många smittas jämfört med om vi haft flera mindre enheter. Storskaligheten och stordriftsfördelar kan straffa sig i längden.

En hel del av detta är samhällsutveckling där politik och ekonomi styr. Vi ska göra vad vi kan i Centerpartiet. Men alla kan vi också hjälpa till att styra utvecklingen dit vi vill. Vi bestämmer var och hur vi vill bo. Genom att handla lokalt ger vi förutsättningar för att företag och produktion finns väl spridda i landet. Vi tror att de allra flesta kan betala några kronor extra för varor om alternativet är att det inte finns någonstans att handla.

Småskaliga lösningar kan vara kortsiktigt dyra, men långsiktigt hållbara.

 

Sven Sunesson, Västra Torsås Centerpartiet
Thomas Haraldsson, Vislanda Centerpartiet
Lars-Ove Johansson Lagan, Centerpartiet