Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Debatt

Det ska vara lätt att bosätta sig nära vatten

Det finns två sjöar per person i Sverige. Ändå är det nästan omöjligt att bygga strandnära. Just nu utreds strandskyddet av regeringen. Centerpartiet har sett till att utredningsdirektiven är tydliga. Det ska bli enklare regler och lättare att bygga strandnära på landsbygden. Men vi måste bevaka både utredningen och propositionen så att besluten till slut blir bra.

Strandskyddsreglerna fungerar på ett sätt som gagnar en byggnation i tätorter men vill ha landsbygden kvar som ett museum, där ingenting får förändras och stränderna inte röras. Detta trots att vi har fantastiskt mycket strandlinje och allt som rinner är skyddat. Med denna inställning blir det väldigt svårt att utveckla landsbygden. Ett ökat intresse av landsbygdsboende ger möjligheter, om vi gör det enklare att bygga strandnära. Människan har alltid velat bo nära vatten.

Varje gång strandskyddet utretts och getts ny lagstiftning, har det blivit krångligare. Det finns massor av konstiga beslut. Strandskydd finns där du inte kan se vattnet rinna. Markägare som vill bygga på sin egen mark för generationsskifte, nekas tomt. Campingägare nekas utökning för det ligger för nära vatten. Sumpiga dypölar får byggförbud.

Regelverken saknar stöd hos allmänheten. Det skapar väldigt mycket byråkrati och jobb för domstolar och rättsväsende. Därför är det glädjande att en av punkterna i 73-punktsprogrammet, som Centerpartiet lyckades förhandla fram, är att strandskyddet ska förändras i grunden och att landsbygden ska ges förutsättning att utvecklas med ett förenklat och differentierat strandskydd.

Alla mindre bäckar och vatten måste undantas från strandskyddslagstiftningen. Det kan inte vara rimligt att ha 300 meters strandskydd. Även 100 meter är många gånger ett väldigt lång strandskydd. Här krävs förenklingar och en tillåtande praxis. Det måste bli tydliga och klara regler som inte fritt kan tolkas av nitiska tjänstemän. Runt stora tätorter och i skärgård där det är hårt exploaterat kan finnas anledning att vara rädd om stränderna men det gäller inte i största delen av landet.

Centerpartiet jobbar för att kunna utveckla boenden på landsbygden. Ett viktigt steg på vägen är att förenkla strandskyddet. Nu har vi chansen. Men det gäller att vi hjälps åt!


Per Schöldberg Riksdagsledamot Centerpartiet
Sven Sunesson Regionråd Centerpartiet
Anna Johansson Kommunalråd Centerpartiet