Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Äntligen en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg

Britt-Louise Berndtsson, Carina Bengtsson, Sven Sunesson och Tina Sturesson framför Vårdcentralen Ryd

Britt-Louise Berndtsson, Carina Bengtsson, Sven Sunesson och Tina Sturesson utanför Vårdcentralen Ryd

En ny överenskommelse har nåtts gällande en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Från Centerpartiets och Alliansens sida har man sedan länge förespråkat en ersättningsmodell med stort fokus på vårdtyngd medan man från socialdemokratiskt håll främst har velat fokusera på socioekonomiska faktorer. Detta har varit en knut under många år som varit svår att komma fram i. Nu har dock enighet nåtts i en ersättningsmodell som alla politiska partier i Region Kronoberg står bakom.

I denna nya ersättningsmodell kommer numera vårdcentralerna att ersättas för de kostnader som en genomsnittspatient genererar under ett år, fördelat på varje enskild åldersgrupp. Därefter tillkommer ersättning för socioekonomiska faktorer på 5 % för att fånga upp de utmaningar som finns i vissa områden med exempelvis hög arbetslöshet och låg utbildningsbakgrund.

Detta är en bra lösning som vi från Centerpartiet välkomnar då ersättningsmodellen just stärker vårdcentralerna utifrån vårdtyngden hos deras patienter.

Centerpartiet är väldigt nöjda med att en åldersbaserad ersättning nu införs för våra vårdcentraler. Det är en stor framgång att vi är politiskt överens, för att ge ekonomisk stabilitet i verksamheten säger Sven Sunesson, (C), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Att den nya ersättningsmodellen även välkomnas i verksamheterna bekräftades också i samband med att Centerpartiets regionpolitiker besökte Vårdcentralen Ryd under onsdagen. Bland annat utryckte vårdcentralens ledning uppskattning för denna nya ersättningsmodell som just ger en vårdcentral som Ryd, med en stor andel äldre patienter, bättre förutsättningar att klara ekonomin framöver.

Att det råder politisk enighet gällande den nya ersättningsmodellen borgar för långsiktighet i beslutet. Detta innebär att förutsättningarna därmed inte kommer att förändras från år till år vilket ger vårdcentralerna förutsättningar för en mer stabil ekonomi.