Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Debatt

Positivt grönt mitt i pandemin

Redan tidigare år har jag noterat och kommenterat att Gröna vågen 2.0 var på gång. Exempelvis växer Stockholm numera enbart genom sin egen kraft, inte genom omtalade busslaster som flyttar in. In- och utflyttning balanserar i stort.

Under corona har denna gröna våg förstärkts rejält. Jakten på bostäder på landsbygden vittnar både fastighetsmäklare och spekulanter om, liksom om kraftigt ökade bostadspriser.

Min egen tolkning är dels en tidig önskan om att ha möjlighet att i högre grad vara självförsörjande och ha möjlighet till lite odling och några höns för det egna hushållet. I kombination med det en önskan om att bo närmare naturen och ha ett lägre tempo.

Det som pandemins villkor bidragit till är olika delar, dels behov av bättre bostad som inkluderar plats att jobba hemifrån eftersom man spenderar mer tid i sitt eget hem, dels ytterligare påminnelse om att trängsel kan vara onyttigt för hälsan. Vidare tror jag att stängda gränser i kombination med oro för att åka utomlands gör att fler uppskattar ledighet i Sverige, och då kan en stuga någonstans poppa upp som lösning.

Som både ivrare för landsbygdens utveckling och oförbätterlig boende där, gläder jag mig oerhört över möjlighet till större underlag för service och verksamhet av olika slag, påfyllda hus och skolor liksom föryngring i byar och föreningsliv.

Nu krävs det att både konsulter, kommunledningar och myndigheter tar till sig att denna utflyttning, Gröna vågen 2.0, pågår på bred front samt planerar och agerar därefter. Det duger inte längre att exempelvis enbart titta på SCB:s statistik fram till 2018 och dra slutsatser av den. Man måste se verkligheten nu – vi är i ett så kallat paradigmskifte.

Det gäller att omfamna och ta in utflyttningstrenden, rucka på planerna för landsbygden i positiv riktning samt tacksamt notera att landsbygden äntligen ses som både hälsofrämjande och lockande att flytta till.

Vi som redan finns i det gröna har ett stort ansvar att välkomna, inkludera och när det behövs bistå våra nya grannar. De är så efterlängtade på alla sätt!


Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet