Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Region Kronoberg har tagit beslut om prioriteringar inför löneöversyn 2021

Regionstyrelsens personalutskott i Region Kronoberg har beslutat om prioriteringar inför löneöversyn 2021. Samtliga yrkesgrupper erhåller en uppräkning med i genomsnitt märket, dvs ca 2 %. Därutöver görs en del särskilda satsningar.

2019 började ett nytt avtal för Vårdförbundet och därmed för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor m.fl. yrkesgrupper att gälla. Prioriteringen var att öka lönespridningen genom att satsa på särskilt yrkesskickliga (SY) inom respektive yrke.

Det känns bra att i dessa pandemitider kunna göra en stor satsning på sjuksköterskor m.fl. yrkesgrupper inom vården, säger Sven Sunesson (C), regionråd och ordförande i personalutskottet.

År 2019 gjordes för dessa yrkesgrupper en mindre satsning om 2,6% som följdes upp av en stor satsning om 5,2 % år 2020. Region Kronoberg var dessutom tidiga med att genomföra löneöversynen. Det gjorde att Vårdförbundets medlemmar fick ny lön tidigt 2020. Vilket många regioner inte hann med under pandemin.

Vi följer upp den stora satsningen från 2020, med en mindre satsning nu 2021 som omfattar 4,4 miljoner kr och ger i genomsnitt 2,6 % ytterligare i lönesatsning. Totalt under tre år ger detta en ökning jmf 2018 års lön om drygt 10,7%, för vårdförbundets yrkesgrupper konstaterar Sven.

I årets satsning ingår också en mindre satsning på barnmorskor i dygnet runt tjänstgöring, som kompensation för minskad bonusersättning.

Samt några andra yrkesgrupper. Bland annat fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter. Totalt investeras 52 miljoner kronor i årets löneöversyn.


För kommentarer och frågor var god kontakta:

Sven Sunesson, regionråd och ordförande i regionstyrelsens personalutskott.
Tele: 072 720 76 10

Monica Ranstad, förhandlingschef
Tele: 0470 58 31 72


Läs även Alliansen i Region Kronobergs gemensamma pressmeddelande gällande lönesatstningarna i årets lönerevision. Detta pressmedddelande hittar ni här >> , 93.7 kB.