Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Upprörd över budskap till riskpatienter

Centerpartiet i Region Kronoberg har drivit på om att få en mer jämlikt fördelad framkörningstid inom ambulanssjukvården. Vi vet alla att minuter kan betyda skillnaden mellan överlevnad och död. Ambulanserna är idag ett litet ”sjukhus i miniatyr” och kan därmed sätta in sjukvårdsåtgärder direkt vid ankomst till patient.

Helt lika över länet kan det inte bli, då invånare bor och verkar i hela Kronoberg, vilket är positivt. Ambitionen är att göra länet rundare, det vill säga vidta åtgärder som gör att ambulansen kommer snabbare till mer perifera delar och att hela länet får så lika förutsättningar som möjligt.

I ett nyhetsinslag via Radio Kronoberg den 17 januari uttalar sig verksamhetschefen för ambulansverksamheten i Kronoberg, som jag anser mycket olyckligt, angående olikheter i framkörningstid. Han lägger sten på börda till redan utsatta riskpatienter, och menar att dessa ska se över var de är bosatta, för någon annan förbättring är inte möjlig.

– Det är vi förtroendevalda i samverkan med vår personal som ska göra Kronoberg tryggare för invånarna. Vi ska inte lägga börda på dem som redan har en utsatt situation, säger Britt-Louise Berndtsson, ledamot i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för Centerpartiet.

– Den färska statistik som nu kommit från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med våra egna underlag får vi ta till oss. Jag är beredd att fortsätta driva på för ökad jämlikhet i Kronoberg när det gäller framkörningstid för ambulans, fortsätter Britt-Louise Berndtsson.

– Jag gläder mig mycket över den förbättring som skett inom Lessebo kommun genom regionens beslut att en ambulans placerats där, men det finns mer att göra, avslutar Britt-Louise Berndtsson.


För ytterligare information v.g. kontakta Britt-Louise Berndtsson 073-844 92 16