Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Debatt

Nollvision hot och våld mot förtroendevalda

I vårt land har vi valt att styra genom demokratiska val och demokratiska beslut. Alla har möjlighet att säga sin mening på ett respektfullt sätt i debatten. När majoritetsbeslut är fattat, gäller detta tills nytt demokratiskt beslut säger något annat.

Inför alla beslut är tydliga och transparenta underlag, information åt alla håll och ofta även dialog med medborgarna nödvändigt. Detta för att förståelse för majoritetens förslag ska kunna uppstå, men även för att nya perspektiv och lyhördhet ska kunna skapa kompromisser. Det är sakfrågan som diskuteras, inte olika partiföreträdare. Dessa ska kunna umgås över en fika efter sammanträdet.

Ibland ser vi att partier annonserar efter nya kandidater till sina kommande valsedlar. Det är inte alltid enkelt att kombinera jobb, privatliv och fritid med att vara förtroendevald. Därför måste vi inom partierna ha koll på stämningen och arbetsmiljön. Det bör finnas utrymme för god gemenskap och att ha kul då och då i politiken, precis som på vilken arbetsplats som helst.

De nyheter som når oss om förskräckliga hot mot förtroendevalda och deras familjer är totalt oacceptabla och skrämmande. De är också direkt kontraproduktiva när det gäller demokratins fortlevnad. Vem vill utsätta sig för detta frivilligt nu och framöver?

I år är tredje året vi firar demokratin 100 år. Vi fullmäktigeordföranden i Kronoberg tar kraftfullt avstånd från hot och våld av alla slag inom politiken, liksom i samhället i stort. Vi önskar att kommande generationer ska kunna fira flera demokratijubiléer. Vi kräver respekt människor emellan och att förtroendevalda och sympatisörer kan skilja på sak och person.

Britt-Louise Berndtsson, Fullmäktiges ordförande Region Kronoberg
Hagart Valtersson, Fullmäktiges ordförande Alvesta kommun
Monica Widnemark, Fullmäktiges ordförande Lessebo kommun
Ann-Charlotte Wiesel, Fullmäktiges ordförande Ljungby kommun
Samuel Wombell, Fullmäktiges ordförande Markaryds kommun
Patrick Ståhlgren, Fullmäktiges ordförande Tingsryds kommun
Peter Danielsson, Fullmäktiges ordförande Uppvidinge kommun
Bo Frank, Fullmäktiges ordförande Växjö kommun
Bo Mazetti-Nissen, Fullmäktiges ordförande Älmhults kommun