Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Debatt

Sjukvården blir inte bättre om staten styr

Idag ropas det högt efter mer statlig styrning så fort ett problem eller missnöje uppstår kring våra offentliga verksamheter. Särskilt under pandemin så har detta varit tydligt.

Vad får oss att tro att problem löses enklare om en myndighet någon annanstans beslutar? Särskilt när problemet omfattar enskilda individer med samverkan mellan kommuner och regioner. Hur förbättras sjukvården och den demokratiska insynen av att cirka 4 500 förtroendevalda i regionerna ersätts av en regering och en handfull generaldirektörer? Blir det fler sjukhus, vårdcentraler, läkare och sjuksköterskor med en statlig huvudman? Ökar tillgängligheten när svenska folket ska köa hos socialstyrelsen?

I grund och botten handlar det om var makten ska utgå ifrån. Från folket eller uppifrån? Ansvaret måste ligga lokalt där vi människor bor. För oss i Centerpartiet är människors möjlighet att påverka en viktig grundpelare i politiken.

Skapar vi ett sjukvårdssystem som flyttar makten längre bort från sjukhuschefen, läkaren och patienten försvinner också den lokala kunskapen. Vi i Centerpartiet tror istället på regionernas förmåga att ansvara över vården tillsammans med kommunerna. Det är demokratiskt styrda organisationer som utifrån invånarnas behov och regionens struktur planerar och levererar utifrån de behov som finns. Är inte invånarna nöjda med leveransen så kan de vid allmänna val lägga sin röst på dem som de tror ordnar det bäst.

Centerpartiet är med och styr i 19 av 21 regioner i Sverige. Genom vår medverkan bidrar vi till att hälso- och sjukvården utvecklas och att bidra till regional utveckling för hållbar tillväxt.


Centerpartiets gruppledare i Sydsverige:
Sven Sunesson, Kronoberg
Lars Karlsson, Blekinge
Christer Jonsson, Kalmar
Helene Andersson, Halland
Per Eriksson, Jönköping
Annette Linander, Skåne
Samt:
Britt-Louise Berndtsson, regionfullmäktiges ordförande i Region Kronoberg
Anna Johansson, vice ordf. regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg
Carina Bengtsson, ordförande trafiknämnden i Region Kronoberg