Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Grön omställning kräver insatser från alla

För att stoppa och vända den globala uppvärmningen måste vi ändra våra transporter och på vilket sätt vi använder energi i samhället. Användningen av fossil energi ger utsläpp av koldioxid i atmosfären som bidrar till den globala uppvärmningen. Vi måste därför sluta använda fossil energi i form av kol, olja och naturgas för att driva transporter på land, till sjöss och i luften och istället använda förnybar energi. Industriprocesser som idag använder fossil energi måste också hitta nya sätt att tillföra energi. Alla måste hjälpas åt i omställningen.

Framtidens energilösningar kommer att vara en mix av många olika energislag. Det krävs samarbete, forskning, tester och medvetna långsiktiga strategier för att komma till bra resultat. Vätgas är en av framtidens lösningar. EU har antagit en ”Vätgasstrategi”. Det finns också mycket EU-medel att ansöka om för att bygga vätgaslösningar. Region Jämtland har tagit fram en vätgasstrategi för sin region.

Den regionala utvecklingsstrategin, ”Gröna Kronoberg”, har som mål att Kronoberg ska bli ett plusenergilän, dvs producera mer energi än vi förbrukar.

Centerpartiet anser att Region Kronoberg ska arbeta fram en handlingsplan för hur vi kan utveckla vätgasanvändningen i vår region, säger Anna Johansson (c), vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden.

En samordning av åtgärder för att möjliggöra vätgas är önskvärd. Eventuellt kan Småland vara ett bra område att samverka i. Det kan gälla både industriprocesser, transporter och uppvärmning. Det kan gälla infrastruktur runt vätgas. Linnéuniversitetet och Energikontoret Sydost är naturliga samarbetspartners.

Vätgasen kan, liksom skogsprodukter, vind, sol och biogas, bli en del av lösningen för det målet. Om vätgasen ska få önskad klimateffekt måste den framställas med hjälp av förnybar el och inte av fossilgas, avslutar Anna Johansson (c).


För ytterligare information:
Anna Johansson (c), 1:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, 070-609 51 91
Tina Sturesson (c), politisk sekreterare för Centerpartiet Region Kronoberg, 0729-20 33 73