Web Analytics Made Easy -
StatCounter

En välkommen översyn av regelverket för A-traktorer

Regeringen ska se över regelverket för A-traktorer. I ett uppdrag till Transportstyrelsen vill regeringen förbereda för regeländringar för A-traktorer, där en del bland annat handlar om att höja maxfarten till 45 km/h.

Att regeringen nu ska se över regelverket för A-traktorer är något som välkomnas av Per Schöldberg (C), riksdagsledamot från Kronoberg som själv har motionerat i Riksdagen om just detta.

Mopedbilar och A-traktorer har idag olika högsta tillåtna hastighet, 45 respektive 30 km/h. Det är en ordning som är svår att motivera. I synnerhet då A-traktorer i grunden är ombyggda bilar, medan Mopedbilar har sämre krockskydd. Många ungdomar, i synnerhet på landsbygden ser en stor frihet i A-traktorerna. Intresset kring fordonen är stort och ett steg in i vuxenvärlden. Det är rimligt att låta A-traktorer kunna framföras i 45 km/h, med andra ord samma regler som gäller för EU-mopeder och Mopedbilar, säger Per Schöldberg.

Regeringens uppdrag till Transportstyrelsen att se över regelverket för A-traktorer syftar till att stärka säkerheten och även minska trafikstörningarna som långsamtgående fordon kan orsaka. Det som ligger på bordet i detta handlar bland annat om krav på bilbälte, tuffare krav på förarprov eller någon form av körkort, krav på konstruktionen och att det inte ska gå att trimma A-traktorn samt just att höja maxhastigheten till 45 km/h från dagens 30 km/h då en höjd hastighet bör innebära att trafikrytmen kan fungera bättre.

Transportstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2022.