Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Öka antalet anställda med funktionsvariationer i Region Kronoberg

Av Region Kronobergs budget 2022 med flerårsplan 2023–2024 framgår att Region Kronoberg, i egenskap av en av länets största arbetsgivare, tar sitt samhällsansvar genom att anställa personer med funktionsvariationer.

Det har under många år funnits en ambition att öka antalet anställda med funktionsvariationer i Region Kronoberg. Det har inte hänt så mycket, därför har Alliansen tagit initiativ till att hitta en modell för att arbeta med dessa frågorna, säjer Sven Sunesson (C), ordförande i personalutskottet.

Inom ramen för detta arbete har en modell tagits fram för hur Region Kronoberg ska säkerställa att fler personer med funktionsvariationer anställs. Regionstyrelsen föreslås nu godkänna mål och inriktning för Region Kronobergs arbete med att anställa fler personer med funktionsvariationer samt anslå 2 000 000 kronor under perioden 2021–2023.

Under kommande år kommer en ny anställning med ansvar för dessa frågorna att tillsättas. Kontakter mellan försäkringskassa, arbetsförmedling och Region Kronobergs olika verksamheter liksom utbildning och handledning kommer att vara fokus i arbetet. Målet är att varje år öka antalet anställda med funktionsvariationer, fortsätter Sven.


För vidare upplysning kontakta
Sven Sunesson 076-720-76-10