Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Nytt Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg är beslutat

Regionfullmäktige fastställde idag förslaget till nytt Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg. Programmet gäller till 2030 med utblick på längre sikt och behandlar all planerad kollektivtrafik för regionen.

Sven Sunesson (C), regionstyrelsens 1:e vice ordförande och bl.a. ansvarig för övergripande trafik och infrastrukturfrågor, föredrog programförslaget på dagens fullmäktige.

I programmet finns satsningar under de närmaste 5 åren med ny stadstrafik i Ljungby och ny Krösatågstrafik Växjö-Emmaboda med i planeringen. Trafik i de glesaste områdena av länet ska särskilt utredas för att finna bra lösningar för de boende.

På längre sikt finns större omdaningar av stadstrafiken i Växjö i samband med att ett nytt sjukhus kan byggas i Räppe. Tågtrafik Markaryd-Halmstad ska starta så snart det är möjligt (förmodligen 2026-27). Öresundstågen ska fortsätta med timmestrafik men kommer på sikt att bli lite snabbare med några färre stopp.

Det planeras också för en utökad tågtrafik på alla linjer på längre sikt. Timmestrafik i Krösatåget mot Jönköping, Hässleholm, Emmaboda, där tågen går 06-22, är planen på sikt. Det ska ge både skolelever, arbetspendlare och fritidsresenärer bra möjlighet att hitta alternativ till bilen.

Ett av målen i programmet är att kollektivtrafiken i länet ska vara åtminstone till hälften finansierad av biljettpriserna. Där har socialdemokrater och vänsterpartister en annan synpunkt.

Vi har i Region Kronoberg haft över 50 % självfinansiering de senaste 10 åren (även innan dess) och samtidigt gjort stora satsningar på ny trafik. Vi måste fortsätta att hantera trafiken på ett lika bra sätt som tidigare och också klara att hålla kostnaderna nere och intäkterna på en bra nivå, säger Sven Sunesson (c).

För ytterligare information
Sven Sunesson 070 761 63 97