Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Kommentar till Trafikverkets Infrastrukturplan som presenterade idag 30/12
Sven Sunesson (C), regionråd

DET SAKNAS SATSNINGAR I SÖDRA SVERIGE!

Det finns inga satsningar på Kust till Kust järnvägen med i planen. Inga andra tvärbanor heller. Ingen två + två utbyggnad av Norrleden genom Växjö. Satsningar i södra Sverige för bättre möjlighet till kollektivtrafik uteblir. Det gäller både stationen i Emmaboda, satsningar i Kalmar län och i Jönköpings län och i Skåne o Blekinge på olika järnvägssträckor.

Trafikverkets förslag till infrastrukturplan för de närmaste 12 åren omfattar totalt ca 850 miljarder kronor + regional och kommunal medfinansiering. Stora delar av den ökade budgetramen för infrastruktur går till kostnadsfördyringar och till de stora järnvägsprojekten ny stambana och Norrbottniabanan, samt redan påbörjade projekt.

Jag är mycket besviken efter dagens presentation. Det är ett förslag till plan som inte kan accepteras av oss i södra Sverige, säger Sven Sunesson (C), regionråd. Nästan alla investeringar som görs i Sydsverige är de vi medfinansierar och samfinansierar från regioner och kommuner.

Det som finns med är ny station i Räppe (som finansieras till stor del av region och kommun), nytt mötesspår i Knäred (som finansieras av Laholms kommun), som möjliggör tågtrafik Markaryd-Halmstad och ombyggd trafikplats väg 25-23.

Det är nu upp till regeringen att behandla planen så att det blir en acceptabel plan för HELA Sverige. Vi vill se dubbelspår Alvesta-Växjö, förbättrad station i Emmaboda, förlängda tågspår i Älmhult och mycket mer! Ett måste för en fungerande kollektivtrafik med tåg, säger Sven Sunesson (C).


Ytterligare information
Sven Sunesson (c), 076-720 76 10