web stats

Nu har du chansen!

Efter helgdagar och avkoppling drar det nya året igång. Jobbet eller studier väntar på många. Kanske har du avlagt nyårslöfte, kanske inte. Säkert har du någon gång knutit näven i fickan och tänkt ”Hur i hela friden tänkte de nu!” när något beslutats som du inte varit nöjd med. Eller önskat att fritidsgården kunnat vara öppen oftare, eller velat ha en annorlunda repertoar på kulturverksamheten, eller…

Du behövs och nu har du chansen i dessa årsmötestider! Föreningsarbetet behöver utvecklas och nya medlemmar engageras. Detta sker inte av sig själv, är inget självspelande piano. Ideella krafter behövs som aldrig förr både som komplement till arbetslivet till exempel rastvakter, promenadledare vid äldreboenden, ideella fritidsaktiviteter inom alla områden som kultur, idrott och civilförsvar. De politiska partierna har nytta av att få in medlemmar med nya perspektiv på lösning av de utmaningar vi har framför oss. Alla dessa aktiviteter går i slutändan ut på att värna och stärka demokratin genom möten mellan människor, diskussioner, friskvårdsaktiviteter, deltagande i att bygga vårt samhälle friskare, starkare och mer robust.

Våra studieförbund har en sammanhållande, utvecklande och stödjande funktion i civilsamhället. Vi jobbar på och erbjuder verktyg, studiecirklar, mötesformer, kulturevenemang, lokaler och ledare. Men du som enskild, aktiv eller stödjande medlem, är avgörande för att det ska bli verkstad.

Tidigare generationer har det varit självklart att gå med i förening, att ställa upp i styrelse och cirkulera på olika poster. Det var en möjlighet och en merit! Ursprungligen var det ju inte självklart att få organisera sig och tänka själv. Jämför en anledning till vår stora emigration från Sverige till Nordamerika.

Låt oss gemensamt se till att vi tar möjligheten till ideellt föreningsengagemang till vara. Tillsammans är vi starkare än den ensamma knutna näven i fickan. Ta upp näven ur fickan och öppna den, tala med någon i din närhet om hur och var du kan få utlopp för just din energi. Skjut inte upp det hela! Det ger så mycket tillbaka i form av nya bekanta, kunskap, vänskap, möjlighet att lyfta blicken, ökad självbild, att bidra till det samhälle du är en del av. Ta chansen!

Britt-Louise Berndtsson (C), ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg